Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 22.02.2018

2018-жылдын 22-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,17 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 20.02.2018

2018-жылдын 20-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,60% жана 4,95% түзгөн.   


Датасы: 19.02.2018

 

2018-жылдын 22-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052190225 

100 000,00 

26.02.2018 

25.02.2019 

 

 


Датасы: 19.02.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 19-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 1 300,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.02.2018

2018-жылдын 20 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180228 

2 000 000,0 

21.02.2018 

28.02.2018 

BD013180523 

1 000 000,0 

21.02.2018 

23.05.2018 

 


Датасы: 16.02.2018

2018-жылдын 19 февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07250219 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

1 300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

14,87 

Баасы (сом) 

70,73 

Чыгаруу күнү 

19.02.2018 

Төлөө күнү 

19.02.2025 

 


Датасы: 16.02.2018

2018-жылдын 16 февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,87% түзгөн.  

 


Датасы: 15.02.2018

2018-жылдын 15-февралында өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган

 


Датасы: 13.02.2018

2018-жылдын 13-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,70% жана 4,87% түзгөн.   


Датасы: 12.02.2018

2018-жылдын 16-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07250219 

800 000,00 

8,00%  

19.02.2018 

19.02.2025 

19.08.2018 

19.02.2019 

19.08.2019 

19.02.2020 

19.08.2020 

19.02.2021 

19.08.2021 

19.02.2022 

19.08.2022 

19.02.2023 

19.08.2023 

19.02.2024 

19.08.2024 

19.02.2025 

 


Датасы: 12.02.2018

2018-жылдын 15-февралында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180820 

30 000,00 

19.02.2018 

20.08.2018 

 


Датасы: 12.02.2018

2018-жылдын 13 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180221 

2 000 000,0 

14.02.2018 

21.02.2018 

BD013180516 

1 000 000,0 

14.02.2018 

16.05.2018 

 


Датасы: 09.02.2018

2018-жылдын 9-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 9,90 % түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 08.02.2018

2018-жылдын 8-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,01% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 06.02.2018

2018-жылдын 06-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,86%, 4,18% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 06.02.2018

2018-жылдын 06 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180214 

2 000 000,0 

07.02.2018 

14.02.2018 

BD004180307 

800 000,0 

07.02.2018 

07.03.2018 

BD013180509 

500 000,0 

07.02.2018 

09.05.2018 

 


Датасы: 05.02.2018

2018-жылдын 9 февралында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03210212 

300 000,00 

6,00% 

12.02.2018 

12.02.2021 

12.08.2018 

12.02.2019 

12.08.2019 

12.02.2020 

12.08.2020 

12.02.2021 

 

 

 


Датасы: 05.02.2018

 

2018-жылдын 8-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052190211 

100 000,00 

12.02.2018 

11.02.2019 

 

 


Датасы: 01.02.2018

2018-жылдын 1-февралында өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган

 

 


Датасы: 30.01.2018

2018-жылдын 30-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,05% жана 4,98% түзгөн.   


Датасы: 30.01.2018

 

2018-жылдын 1-февралында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180806 

30 000,00 

05.02.2018 

06.08.2018 

 

 


Датасы: 30.01.2018

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

Бардыгы болуп 

6 ай 

12 ай 

01.02.2018 

05.02.2018 

GD026180806 

30,00  

  

30,00  

08.02.2018 

12.02.2018 

GD052190211 

 

100,00 

100,00  

15.02.2018 

19.02.2018 

GD026180820 

30,00  

 

30,00  

22.02.2018 

26.02.2018 

GD052190225 

 

100,00 

100,00 

Жыйынтыгы: 

60,00 

200,00 

260,00  

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

09.02.2018 

12.02.2018 

GBA03210212 

6% 

3 жыл 

300,00  

16.02.2018 

19.02.2018 

GBA07250219 

8% 

7 жыл 

800,00  

Жыйынтыгы: 

1 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.01.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 29-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 250,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 29.01.2018

2018-жылдын 30 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180207 

2 000 000,0 

31.01.2018 

07.02.2018 

BD013180502 

1 000 000,0 

31.01.2018 

02.05.2018 

 


Датасы: 26.01.2018

2018-жылдын 26-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 26.01.2018

2018-жылдын 29 январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02200129 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,50 

Баасы (сом) 

99,10 

Чыгаруу күнү 

29.01.2018 

Төлөө күнү 

29.01.2020 

 

 

 


Датасы: 25.01.2018

2018-жылдын 25-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,25% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 23.01.2018

2018-жылдын 25-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052190128 

100 000,00 

29.01.2018 

28.01.2019 

 


Датасы: 23.01.2018

2018-жылдын 26-январында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02200129 

250 000,00 

8,00%  

29.01.2018 

29.01.2020 

29.07.2018 

29.01.2019 

29.07.2019 

29.01.2020 

 


Датасы: 23.01.2018

2018-жылдын 23-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,08% жана 4,96% түзгөн.   


Датасы: 22.01.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 22-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 1 800,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 22.01.2018

2018-жылдын 23 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180131 

2 000 000,0 

24.01.2018 

31.01.2018 

BD013180425 

1 000 000,0 

24.01.2018 

25.04.2018 

 


Датасы: 19.01.2018

2018-жылдын 22 январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10280122 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

1 800,00 

Кирешелүүлүк (%) 

17,50 

Баасы (сом) 

74,44 

Чыгаруу күнү 

22.01.2018 

Төлөө күнү 

22.01.2028 

 

 

 


Датасы: 19.01.2018

2018-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 17,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 18.01.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2018-жылдын 18-январында өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 16.01.2018

2018-жылдын 16-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,49% жана 4,98% түзгөн.   


Датасы: 15.01.2018

2018-жылдын 16 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180124 

2 000 000,0 

17.01.2018 

24.01.2018 

BD013180418 

1 000 000,0 

17.01.2018 

18.04.2018 

 


Датасы: 15.01.2018

 

2018-жылдын 18-январында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180723 

50 000,00 

22.01.2018 

23.07.2018 

 

 


Датасы: 15.01.2018

2018-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10280122 

1 000 000,00 

12,00%  

22.01.2018 

22.01.2028 

22.07.2018 

22.01.2019 

22.07.2019 

22.01.2020 

22.07.2020 

22.01.2021 

22.07.2021 

22.01.2022 

22.07.2022 

22.01.2023 

22.07.2023 

22.01.2024 

22.07.2024 

22.01.2025 

22.07.2025 

22.01.2026 

22.07.2026 

22.01.2027 

22.07.2027 

22.01.2028 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.01.2018

2018-жылдын 11-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,30% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 10.01.2018

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 91-күндүк ноталардын 2018-жылдын 10-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча 7-күндүк Улуттук банкынын ноталардын көлөмү 500,00 млн. сомду түзгөн. Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын кошумча жайгаштыруусу суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

 


Датасы: 09.01.2018

2018-жылдын 10 январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн 7-күндүк жана 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Жүгүртүү мөөнөтү7 күн91 күн
Эмиссия № BD001180117BD013180411
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом 500,0500,0
Кирешелүүлүк (%) 2,765,00
Баасы (сом) 9 994,649 875,19
Эмиссия күнү 10.01.201810.01.2018
Төлөө күнү 17.01.201811.04.2018

 

 


Датасы: 09.01.2018

 

2018-жылдын 11-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052190114 

100 000,00 

15.01.2018 

14.01.2019 

 

 


Датасы: 09.01.2018

2018-жылдын 09-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,76% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 08.01.2018

2018-жылдын 09 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180117 

1 500 000,0 

10.01.2018 

17.01.2018 

BD013180411 

1 500 000,0 

10.01.2018 

11.04.2018 

 


Датасы: 04.01.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2018-жылдын 4-январында өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 04.01.2018

2018-жылдын 04-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,89%, 4,68% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 30.12.2017

2018-жылдын 04 январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180112 

1 000 000,0 

05.01.2018 

12.01.2018 

BD004180202 

500 000,0 

05.01.2018 

02.02.2018 

BD013180406 

500 000,0 

05.01.2018 

06.04.2018 

 


Датасы: 30.12.2017

 

2018-жылдын 4-январында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180709 

50 000,00 

08.01.2018 

09.07.2018 

 

 


Датасы: 27.12.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

Бардыгы болуп 

6 ай 

12 ай 

04.01.2018 

08.01.2018 

GD026180709 

50,00  

  

50,00  

11.01.2018 

15.01.2018 

GD052190114 

 

100,00 

100,00  

18.01.2018 

22.01.2018 

GD026180723 

50,00  

 

50,00  

25.01.2018 

29.01.2018 

GD052190128 

 

100,00 

100,00 

Жыйынтыгы: 

100,00 

200,00 

300,00  

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

19.01.2018 

22.01.2018 

GBA10280122 

12% 

10 жыл 

1 000,00  

26.01.2018 

29.01.2018 

GBA02200129 

8% 

2 жыл 

250,00  

Жыйынтыгы: 

1 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.12.2017

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк жана 14 күндүк ноталардын 2017-жылдын 27-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү, тиешелүүлүгүнө жараша 100,00 млн. сомду жана 150,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 26.12.2017

2017-жылдын 27 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн 7-күндүк жана 14-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

7 күн 

14 күн 

Эмиссия   

BD001180103 

BD002180110 

Эмиссиянын көлөмү,  

млн. сом  

500,0 

500,0 

Кирешелүүлүк (%)  

2,79 

3,28 

Баасы (сом)  

9 994,58 

9 987,26 

Эмиссия күнү  

27.12.2017 

27.12.2017 

Төлөө күнү  

03.01.2018 

10.01.2018 

  


Датасы: 26.12.2017

2017-жылдын 26-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,79%, 3,28% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 25.12.2017

2017-жылдын 26 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180103 

1 500 000,0 

27.12.2017 

03.01.2018 

BD002180110 

1 000 000,0 

27.12.2017 

10.01.2018 

BD013180328 

500 000,0 

27.12.2017 

28.03.2018 

 


Датасы: 22.12.2017

2017-жылдын 22-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,20% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.12.2017

2017-жылдын 19-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,55%, 3,00%, 4,85% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 19.12.2017

2017-жылдын 22-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02191225 

200 000,00 

8,00%  

25.12.2017 

25.12.2019 

25.06.2018 

25.12.2018 

25.06.2019 

25.12.2019 

 

 

 

 


Датасы: 19.12.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

Бардыгы болуп 

3 ай 

6 ай 

12 ай 

30.11.2017 

04.12.2017 

GD026180604 

  

40,00  

  

40,00  

07.12.2017 

11.12.2017 

GD013180312 

10,00  

  

  

80,00  

GD052181210 

  

  

70,00  

14.12.2017 

18.12.2017 

GD026180618 

 

40,00  

 

40,00  

Жыйынтыгы: 

10,00  

80,00  

70,00  

160,00  

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.12.2017 

04.12.2017 

GBA05221204 

11% 

5 жыл 

300,00  

08.12.2017 

11.12.2017 

GBA07241211 

12% 

7 жыл 

300,00  

15.12.2017 

18.12.2017 

GBA03201218 

9% 

3 жыл 

350,00  

22.12.2017 

25.12.2017 

GBA02191225 

8% 

2 жыл 

200,00  

Жыйынтыгы:  

1 150,00 

 


Датасы: 18.12.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 18-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 214,91 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 18.12.2017

2017-жылдын 19 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171227 

500 000,0 

20.12.2017 

27.12.2017 

BD002180103 

1 000 000,0 

20.12.2017 

03.01.2018 

BD004180117 

500 000,0 

20.12.2017 

17.01.2018 

BD013180321 

500 000,0 

20.12.2017 

21.03.2018 

 


Датасы: 15.12.2017

2017-жылдын 18 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03201218 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

318,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,00 

Баасы (сом) 

95,00 

Чыгаруу күнү 

18.12.2017 

Төлөө күнү 

18.12.2020 

 

 

 


Датасы: 15.12.2017

2017-жылдын 15-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00 % түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.12.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2017-жылдын 14-декабрында өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 13.12.2017

 

2017-жылдын 14-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180618 

40 000,00 

18.12.2017 

18.06.2018 

 

 


Датасы: 13.12.2017

2017-жылдын 15 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03201218 

350 000,00 

9,00% 

18.12.2017 

18.12.2020 

18.06.2018 

18.12.2018 

18.06.2019 

18.12.2019 

18.06.2020 

18.12.2020 

 

 

 


Датасы: 12.12.2017

2017-жылдын 12-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,49%, 4,90% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 11.12.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 11-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 500,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 11.12.2017

2017-жылдын 12 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171220 

1 000 000,0 

13.12.2017 

20.12.2017 

BD004180110 

500 000,0 

13.12.2017 

10.01.2018 

BD013180314 

500 000,0 

13.12.2017 

14.03.2018 

 


Датасы: 08.12.2017

2017-жылдын 11 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07241211 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,20 

Баасы (сом) 

82,79 

Чыгаруу күнү 

11.12.2017 

Төлөө күнү 

11.12.2024 

 

 

 


Датасы: 08.12.2017

2017-жылдын 8 декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 07.12.2017

2017-жылдын 7-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВлар боюнча өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен тиешелүүлүгүнө жараша 3-айлык МКВлардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине жана 12-айлык МКВлардын аукциону кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 05.12.2017

 

2017-жылдын 07-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180312 

10 000,00 

11.12.2017 

12.03.2018 

GD052181210 

70 000,00 

11.12.2017 

10.12.2018 

 

 

 

 


Датасы: 05.12.2017

2017-жылдын 08-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07241211 

300 000,00 

12,00%  

11.12.2017 

11.12.2024 

11.06.2018 

11.12.2018 

11.06.2019 

11.12.2019 

11.06.2020 

11.12.2020 

11.06.2021 

11.12.2021 

11.06.2022 

11.12.2022 

11.06.2023 

11.12.2023 

11.06.2024 

11.12.2024 

 

 

 

 


Датасы: 05.12.2017

2017-жылдын 05-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,29%, 4,57% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 04.12.2017

2017-жылдын 5 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171213 

500 000,0 

06.12.2017 

13.12.2017 

BD004180103 

1 000 000,0 

06.12.2017 

03.01.2018 

BD013180307 

500 000,0 

06.12.2017 

07.03.2018 

 


Датасы: 01.12.2017

2017-жылдын 1 декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,90% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 30.11.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2017-жылдын 30-ноябрында өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 28.11.2017

2017-жылдын 1-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05221204 

300 000,00 

11,00% 

04.12.2017 

04.12.2022 

04.06.2018 

04.12.2018 

04.06.2019 

04.12.2019 

04.06.2020 

04.12.2020 

04.06.2021 

04.12.2021 

04.06.2022 

04.12.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 28.11.2017

2017-жылдын 28-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,06%, 4,27% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 28.11.2017

 

2017-жылдын 30-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180604 

40 000,00 

04.12.2017 

04.06.2018 

 

 


Датасы: 28.11.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

Бардыгы болуп 

3 ай 

6 ай 

12 ай 

30.11.2017 

04.12.2017 

GD026180604 

  

40,00  

  

40,00  

07.12.2017 

11.12.2017 

GD013180312 

10,00  

  

  

80,00  

GD052181210 

  

  

70,00  

14.12.2017 

18.12.2017 

GD026180618 

 

40,00  

 

40,00  

21.12.2017 

25.12.2017 

GD013180326 

10,00 

 

 

80,00 

GD052181224 

 

 

70,00 

Жыйынтыгы: 

20,00  

80,00  

140,00  

240,00  

 

 

 

МКО 

(млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.12.2017 

04.12.2017 

GBA05221204 

11% 

5 жыл 

300,00  

08.12.2017 

11.12.2017 

GBA07241211 

12% 

7 жыл 

300,00  

15.12.2017 

18.12.2017 

GBA03201218 

9% 

3 жыл 

350,00  

22.12.2017 

25.12.2017 

GBA02191225 

8% 

2 жыл 

350,00  

Жыйынтыгы:  

1 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.11.2017

2017-жылдын 28 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171206 

500 000,0 

29.11.2017 

06.12.2017 

BD004171227 

500 000,0 

29.11.2017 

27.12.2017 

BD013180228 

500 000,0 

29.11.2017 

28.02.2018 

 


Датасы: 27.11.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 27-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 453,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 24.11.2017

2017-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02191127 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

9,49 

Баасы (сом) 

97,34 

Чыгаруу күнү 

27.11.2017 

Төлөө күнү 

27.11.2019 

 


Датасы: 24.11.2017

2017-жылдын 24-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,49% түзгөн.  

 


Датасы: 23.11.2017

2017-жылдын 23-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,93% түзгөн.  

 

 


Датасы: 21.11.2017

2017-жылдын 24-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02191127 

500 000,00 

8,00%  

27.11.2017 

27.11.2019 

27.05.2018 

27.11.2018 

27.05.2019 

27.11.2019 

 

 

 

 


Датасы: 21.11.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3мес. 

6мес. 

12мес. 

02.11.2017 

08.11.2017 

GD026180509 

 

30,00 

 

30,00 

09.11.2017 

13.11.2017 

GD013180212 

10,00 

 

 

70,00 

GD052181112 

 

 

60,00 

16.11.2017 

20.11.2017 

GD026180521 

 

30,00 

 

30,00 

23.11.2017 

27.11.2017 

GD013180226 

10,00 

 

 

160,00 

GD052181126 

 

 

150,00 

Жыйынтыгы: 

20,00 

60,00 

210,00 

290,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

17.11.2017 

20.11.2017 

GBA10271120 

12% 

10 жыл 

300,00 

24.11.2017 

27.11.2017 

GBA02191127 

8% 

2 жыл 

500,00 

Жыйынтыгы: 

800,00 

 

 

 

 


Датасы: 21.11.2017

 

2017-жылдын 23-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180226 

10 000,00 

27.11.2017 

26.02.2018 

GD052181126 

150 000,00 

27.11.2017 

26.11.2018 

 

 

 

 


Датасы: 21.11.2017

2017-жылдын 21-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,07%, 2,51% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 20.11.2017

2017-жылдын 21 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171129 

1 500 000,0 

22.11.2017 

29.11.2017 

BD002171206 

250 000,0 

22.11.2017 

06.12.2017 

BD013180221 

250 000,0 

22.11.2017 

21.02.2018 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 20.11.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 20-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 1500,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 17.11.2017

2017-жылдын 20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10271120 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

1 500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

18,49 

Баасы (сом) 

70,89 

Чыгаруу күнү 

20.11.2017 

Төлөө күнү 

20.11.2027 

 

 

 


Датасы: 17.11.2017

2017-жылдын 17-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 18,49% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.11.2017

2017-жылдын 16-ноябрында өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган

 

 


Датасы: 15.11.2017

2017-жылдын 17-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10271120 

300 000,00 

12,00%  

20.11.2017 

20.11.2027 

20.05.2018 

20.11.2018 

20.05.2019 

20.11.2019 

20.05.2020 

20.11.2020 

20.05.2021 

20.11.2021 

20.05.2022 

20.11.2022 

20.05.2023 

20.11.2023 

20.05.2024 

20.11.2024 

20.05.2025 

20.11.2025 

20.05.2026 

20.11.2026 

20.05.2027 

20.11.2027 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.11.2017

 

2017-жылдын 16-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180521 

30 000,00 

20.11.2017 

21.05.2018 

 

 


Датасы: 14.11.2017

2017-жылдын 14-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,71%, 1,91%, 3,59% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 13.11.2017

2017-жылдын 14-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171122 

1 000 000,0 

15.11.2017 

22.11.2017 

BD002171129 

500 000,0 

15.11.2017 

29.11.2017 

BD004171213 

500 000,0 

15.11.2017 

13.12.2017 

BD013180214 

500 000,0 

15.11.2017 

14.02.2018 

 


Датасы: 09.11.2017

2017-жылдын 09-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,30% түзгөн. 

 


Датасы: 08.11.2017

2017-жылдын 08-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,53%, 1,99% жана 3,50% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 


Датасы: 08.11.2017

 

2017-жылдын 09-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180212 

10 000,00 

13.11.2017 

12.02.2018 

GD052181112 

60 000,00 

13.11.2017 

12.11.2018 

 

 

 

 


Датасы: 03.11.2017

2017-жылдын 08 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171116 

1 500 000,0 

09.11.2017 

16.11.2017 

BD002171123 

1 000 000,0 

09.11.2017 

23.11.2017 

BD004171207 

500 000,0 

09.11.2017 

07.12.2017 

BD013180208 

500 000,0 

09.11.2017 

08.02.2018 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 02.11.2017

2017-жылдын 02-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,71% түзгөн

 


Датасы: 31.10.2017

2017-жылдын 31-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,22% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 31.10.2017

 

2017-жылдын 02-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180509 

30 000,00 

08.11.2017 

09.05.2018 

 

 


Датасы: 30.10.2017

2017-жылдын 31 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171108 

 500 000,0 

01.11.2017 

08.11.2017 

BD013180131 

500 000,0 

01.11.2017 

31.01.2018 

 


Датасы: 28.10.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү  

Бардыгы болуп  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

02.11.2017 

08.11.2017 

GD026180509 

  

30,00  

  

30,00  

09.11.2017 

13.11.2017 

GD013180212 

10,00  

  

  

70,00  

GD052181112 

  

  

60,00  

16.11.2017 

20.11.2017 

GD026180521 

 

30,00  

 

30,00  

23.11.2017 

27.11.2017 

GD013180226 

10,00 

 

 

70,00 

GD052181126 

 

 

60,00 

Жыйынтыгы: 

20,00  

60,00  

120,00  

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

МКОнун чыгаруу көлөмү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

  

17.11.2017 

20.11.2017 

GBA10271120 

12% 

10 жыл 

300,00  

24.11.2017 

27.11.2017 

GBA021191127 

8% 

2 жыл 

200,00  

Жыйынтыгы:  

500,00  

 

 


Датасы: 27.10.2017

2017-жылдын 27-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,64% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 26.10.2017

2017-жылдын 26-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,52% түзгөн. 

 


Датасы: 25.10.2017

2017-жылдын 27-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02191030 

150 000,00 

8,00%  

30.10.2017 

30.10.2019 

30.04.2018 

30.10.2018 

30.04.2019 

30.10.2019 

 

 

 

 


Датасы: 25.10.2017

 

2017-жылдын 26-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180129 

10 000,00 

30.10.2017 

29.01.2018 

GD052181029 

70 000,00 

30.10.2017 

29.10.2018 

 

 

 

 


Датасы: 24.10.2017

2017-жылдын 24-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,39% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 23.10.2017

2017-жылдын 24 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171101 

 500 000,0 

25.10.2017 

01.11.2017 

BD013180124 

500 000,0 

25.10.2017 

24.01.2018 

 

 

 


Датасы: 19.10.2017

2017-жылдын 19-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,90 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 17.10.2017

 

2017-жылдын 19-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180423 

25 000,00 

23.10.2017 

23.04.2018 

 

 


Датасы: 17.10.2017

2017-жылдын 17-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,62%, 3,87% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 16.10.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 16-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.10.2017

2017-жылдын 17 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171025 

 500 000,0 

18.10.2017 

25.10.2017 

BD004171115 

 500 000,0 

18.10.2017 

15.11.2017 

BD013180117 

500 000,0 

18.10.2017 

17.01.2018 

 


Датасы: 13.10.2017

2017-жылдын 16-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03201016 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,00 

Баасы (сом) 

95,00 

Чыгаруу күнү 

16.10.2017 

Төлөө күнү 

16.10.2020 

 

 

 


Датасы: 13.10.2017

2017-жылдын 13-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00 % түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 12.10.2017

2017-жылдын 12-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,59% түзгөн.  

 


Датасы: 10.10.2017

2017-жылдын 10-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,89%, 3,59% жана 5,00% түзгөн.   

 


Датасы: 10.10.2017

2017-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03201016 

200 000,00 

9,00% 

16.10.2017 

16.10.2020 

16.04.2018 

16.10.2018 

16.04.2019 

16.10.2019 

16.04.2020 

16.10.2020 

 

 

 


Датасы: 10.10.2017

 

2017-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180115 

10 000,00 

16.10.2017 

15.01.2018 

GD052181015 

70 000,00 

16.10.2017 

15.10.2018 

 

 

 

 


Датасы: 09.10.2017

2017-жылдын 10 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171018 

 500 000,0 

11.10.2017 

18.10.2017 

BD004171108 

1 500 000,0 

11.10.2017 

08.11.2017 

BD013180110 

500 000,0 

11.10.2017 

10.01.2018 

 

 

 


Датасы: 05.10.2017

2017-жылдын 5-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,99 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 04.10.2017

 

2017-жылдын 5-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180409 

25 000,00 

09.10.2017 

09.04.2018 

 

 


Датасы: 03.10.2017

2017-жылдын 3-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,25% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 02.10.2017

2017-жылдын 3 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171011 

1 000 000,0 

04.10.2017 

11.10.2017 

BD013180103 

500 000,0 

04.10.2017 

03.01.2018 

 


Датасы: 28.09.2017

2017-жылдын 28-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,68% түзгөн.   

  

 


Датасы: 27.09.2017

 

2017-жылдын 28-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180101 

10 000,00 

02.10.2017 

01.01.2018 

GD052181001 

70 000,00 

02.10.2017 

01.10.2018 

 

 

 

 


Датасы: 26.09.2017

2017-жылдын 26-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,44%, 2,51% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 26.09.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү  

Бардыгы болуп  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

28.09.2017 

02.10.2017 

GD013180101 

10,00  

  

  

80,00  

GD052181001 

  

  

70,00  

05.10.2017 

09.10.2017 

GD026180409 

  

25,00  

  

25,00  

12.10.2017 

16.10.2017 

GD013180115 

10,00  

  

  

80,00  

GD052181015 

  

  

70,00  

19.10.2017 

23.10.2017 

GD026180423 

 

25,00  

 

25,00  

26.10.2017 

30.10.2017 

GD013180129 

10,00 

 

 

80,00 

GD052181029 

 

 

70,00 

Жыйынтыгы: 

30,00  

50,00  

140,00  

290,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

МКОнун чыгаруу көлөмү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

  

13.10.2017 

16.10.2017 

GBA03201016 

9% 

3 жыл 

200,00  

27.10.2017 

30.10.2017 

GBA02191030 

8% 

2 жыл 

150,00  

Жыйынтыгы:  

350,00  

 

 


Датасы: 25.09.2017

2017-жылдын 26 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171004 

1 500 000,0 

27.09.2017 

04.10.2017 

BD002171011 

1 000 000,0 

27.09.2017 

11.10.2017 

BD013171227 

500 000,0 

27.09.2017 

27.12.2017 

 

 

 


Датасы: 22.09.2017

2017-жылдын 22-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,78% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.09.2017

2017-жылдын 21-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,90 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 19.09.2017

2017-жылдын 19-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 14-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,09% жана 2,24% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 19.09.2017

2017-жылдын 22-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02190925 

200 000,00 

8,00%  

25.09.2017 

25.09.2019 

25.03.2018 

25.09.2018 

25.03.2019 

25.09.2019 

 

 

 

 


Датасы: 19.09.2017

 

2017-жылдын 21-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180326 

40 000,00 

25.09.2017 

26.03.2018 

 

 


Датасы: 18.09.2017

2017-жылдын 19 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170927 

1 000 000,0 

20.09.2017 

27.09.2017 

BD002171004 

1 000 000,0 

20.09.2017 

04.10.2017 

BD013171220 

500 000,0 

20.09.2017 

20.12.2017 

 

 

 


Датасы: 14.09.2017

2017-жылдын 14-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,66% түзгөн.  

 

 


Датасы: 12.09.2017

 

2017-жылдын 14-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171218 

20 000,00 

18.09.2017 

18.12.2017 

GD052180917 

150 000,00 

18.09.2017 

17.09.2018 

 

 

 

 


Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,89%, 2,94% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,89%, 2,94% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрынан тартып Улуттук банк күн сайын ноталарын репо негизинде сатып алуу боюнча аукциондорун өткөрөт. Репо операциянын мөөнөтү 7 күн, пайызы Улуттук банктын эсептик чени+10 базалык пунктту түзөт. 


Датасы: 11.09.2017

2017-жылдын 12 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк, 28 күндүк жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170920 

1 000 000,0 

13.09.2017 

20.09.2017 

BD004171011 

1 000 000,0 

13.09.2017 

11.10.2017 

BD013171213 

500 000,0 

13.09.2017 

13.12.2017 

 

 

 


Датасы: 11.09.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 11-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 08.09.2017

2017-жылдын 8-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,99% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 08.09.2017

 

 

 

 

2017-жылдын 11-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05220911 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

14,99 

Баасы (сом) 

86,30 

Чыгаруу күнү 

11.09.2017 

Төлөө күнү 

11.09.2022 

 

 

 


Датасы: 07.09.2017

2017-жылдын 7-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,99 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 06.09.2017

2017-жылдын 8-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05220911 

370 000,00 

11,00% 

11.09.2017 

11.09.2022 

11.03.2018 

11.09.2018 

11.03.2019 

11.09.2019 

11.03.2020 

11.09.2020 

11.03.2021 

11.09.2021 

11.03.2022 

11.09.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 06.09.2017

 

2017-жылдын 7-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180312 

40 000,00 

11.09.2017 

12.03.2018 

 

 


Датасы: 05.09.2017

2017-жылдын 5-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,93% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 04.09.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВлар боюнча 2017-жылдын 4-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 

 


Датасы: 04.09.2017

2017-жылдын 5 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170913 

1 500 000,0 

06.09.2017 

13.09.2017 

BD013171206 

500 000,0 

06.09.2017 

06.12.2017 

 

 

 


Датасы: 30.08.2017

 

2017-жылдын 4-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171211 

20 000,00 

11.09.2017 

11.12.2017 

GD052180910 

150 000,00 

11.09.2017 

10.09.2018 

 

 

 

 


Датасы: 29.08.2017

2017-жылдын 29-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,24% жана 4,99% түзгөн.   


Датасы: 28.08.2017

2017-жылдын 29 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170906 

1 500 000,0 

30.08.2017 

06.09.2017 

BD013171129 

500 000,0 

30.08.2017 

29.11.2017 

 

 

 


Датасы: 28.08.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү  

Бардыгы болуп  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

04.09.2017 

11.09.2017 

GD013171211 

20,00  

  

  

170,00  

GD052180910 

  

  

150,00  

07.09.2017 

11.09.2017 

GD026180312 

  

40,00  

  

40,00  

14.09.2017 

18.09.2017 

GD013171218 

20,00  

  

  

170,00  

GD052180917 

  

  

150,00  

21.09.2017 

25.09.2017 

GD026180326 

 

40,00  

 

40,00  

Жыйынтыгы: 

40,00  

80,00  

300,00  

420,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

МКОнун чыгаруу көлөмү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

  

08.09.2017 

11.09.2017 

GBA05220911 

11% 

5 жыл 

370,00  

22.09.2017 

25.09.2017 

GBA02190925 

8% 

2 жыл 

200,00  

Жыйынтыгы:  

570,00  

 

 


Датасы: 25.08.2017

2017-жылдын 25-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,69% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 24.08.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2017-жылдын 24-августунда өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.