Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 21.11.2017

2017-жылдын 24-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02191127 

500 000,00 

8,00%  

27.11.2017 

27.11.2019 

27.05.2018 

27.11.2018 

27.05.2019 

27.11.2019 

 

 

 

 


Датасы: 21.11.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

3мес. 

6мес. 

12мес. 

02.11.2017 

08.11.2017 

GD026180509 

 

30,00 

 

30,00 

09.11.2017 

13.11.2017 

GD013180212 

10,00 

 

 

70,00 

GD052181112 

 

 

60,00 

16.11.2017 

20.11.2017 

GD026180521 

 

30,00 

 

30,00 

23.11.2017 

27.11.2017 

GD013180226 

10,00 

 

 

160,00 

GD052181126 

 

 

150,00 

Жыйынтыгы: 

20,00 

60,00 

210,00 

290,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган  

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

17.11.2017 

20.11.2017 

GBA10271120 

12% 

10 жыл 

300,00 

24.11.2017 

27.11.2017 

GBA02191127 

8% 

2 жыл 

500,00 

Жыйынтыгы: 

800,00 

 

 

 

 


Датасы: 21.11.2017

 

2017-жылдын 23-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180226 

10 000,00 

27.11.2017 

26.02.2018 

GD052181126 

150 000,00 

27.11.2017 

26.11.2018 

 

 

 

 


Датасы: 21.11.2017

2017-жылдын 21-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,07%, 2,51% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 20.11.2017

2017-жылдын 21 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171129 

1 500 000,0 

22.11.2017 

29.11.2017 

BD002171206 

250 000,0 

22.11.2017 

06.12.2017 

BD013180221 

250 000,0 

22.11.2017 

21.02.2018 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 20.11.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 20-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 1500,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 17.11.2017

2017-жылдын 20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10271120 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

1 500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

18,49 

Баасы (сом) 

70,89 

Чыгаруу күнү 

20.11.2017 

Төлөө күнү 

20.11.2027 

 

 

 


Датасы: 17.11.2017

2017-жылдын 17-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 18,49% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.11.2017

2017-жылдын 16-ноябрында өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган

 

 


Датасы: 15.11.2017

2017-жылдын 17-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10271120 

300 000,00 

12,00%  

20.11.2017 

20.11.2027 

20.05.2018 

20.11.2018 

20.05.2019 

20.11.2019 

20.05.2020 

20.11.2020 

20.05.2021 

20.11.2021 

20.05.2022 

20.11.2022 

20.05.2023 

20.11.2023 

20.05.2024 

20.11.2024 

20.05.2025 

20.11.2025 

20.05.2026 

20.11.2026 

20.05.2027 

20.11.2027 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.11.2017

 

2017-жылдын 16-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180521 

30 000,00 

20.11.2017 

21.05.2018 

 

 


Датасы: 14.11.2017

2017-жылдын 14-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,71%, 1,91%, 3,59% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 13.11.2017

2017-жылдын 14-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171122 

1 000 000,0 

15.11.2017 

22.11.2017 

BD002171129 

500 000,0 

15.11.2017 

29.11.2017 

BD004171213 

500 000,0 

15.11.2017 

13.12.2017 

BD013180214 

500 000,0 

15.11.2017 

14.02.2018 

 


Датасы: 09.11.2017

2017-жылдын 09-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,30% түзгөн. 

 


Датасы: 08.11.2017

2017-жылдын 08-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,53%, 1,99% жана 3,50% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 


Датасы: 08.11.2017

 

2017-жылдын 09-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180212 

10 000,00 

13.11.2017 

12.02.2018 

GD052181112 

60 000,00 

13.11.2017 

12.11.2018 

 

 

 

 


Датасы: 03.11.2017

2017-жылдын 08 ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171116 

1 500 000,0 

09.11.2017 

16.11.2017 

BD002171123 

1 000 000,0 

09.11.2017 

23.11.2017 

BD004171207 

500 000,0 

09.11.2017 

07.12.2017 

BD013180208 

500 000,0 

09.11.2017 

08.02.2018 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 02.11.2017

2017-жылдын 02-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,71% түзгөн

 


Датасы: 31.10.2017

2017-жылдын 31-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,22% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 31.10.2017

 

2017-жылдын 02-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180509 

30 000,00 

08.11.2017 

09.05.2018 

 

 


Датасы: 30.10.2017

2017-жылдын 31 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171108 

 500 000,0 

01.11.2017 

08.11.2017 

BD013180131 

500 000,0 

01.11.2017 

31.01.2018 

 


Датасы: 28.10.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү  

Бардыгы болуп  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

02.11.2017 

08.11.2017 

GD026180509 

  

30,00  

  

30,00  

09.11.2017 

13.11.2017 

GD013180212 

10,00  

  

  

70,00  

GD052181112 

  

  

60,00  

16.11.2017 

20.11.2017 

GD026180521 

 

30,00  

 

30,00  

23.11.2017 

27.11.2017 

GD013180226 

10,00 

 

 

70,00 

GD052181126 

 

 

60,00 

Жыйынтыгы: 

20,00  

60,00  

120,00  

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

МКОнун чыгаруу көлөмү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

  

17.11.2017 

20.11.2017 

GBA10271120 

12% 

10 жыл 

300,00  

24.11.2017 

27.11.2017 

GBA021191127 

8% 

2 жыл 

200,00  

Жыйынтыгы:  

500,00  

 

 


Датасы: 27.10.2017

2017-жылдын 27-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,64% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 26.10.2017

2017-жылдын 26-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,52% түзгөн. 

 


Датасы: 25.10.2017

2017-жылдын 27-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02191030 

150 000,00 

8,00%  

30.10.2017 

30.10.2019 

30.04.2018 

30.10.2018 

30.04.2019 

30.10.2019 

 

 

 

 


Датасы: 25.10.2017

 

2017-жылдын 26-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180129 

10 000,00 

30.10.2017 

29.01.2018 

GD052181029 

70 000,00 

30.10.2017 

29.10.2018 

 

 

 

 


Датасы: 24.10.2017

2017-жылдын 24-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,39% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 23.10.2017

2017-жылдын 24 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171101 

 500 000,0 

25.10.2017 

01.11.2017 

BD013180124 

500 000,0 

25.10.2017 

24.01.2018 

 

 

 


Датасы: 19.10.2017

2017-жылдын 19-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,90 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 17.10.2017

 

2017-жылдын 19-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180423 

25 000,00 

23.10.2017 

23.04.2018 

 

 


Датасы: 17.10.2017

2017-жылдын 17-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,62%, 3,87% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 16.10.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 16-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.10.2017

2017-жылдын 17 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171025 

 500 000,0 

18.10.2017 

25.10.2017 

BD004171115 

 500 000,0 

18.10.2017 

15.11.2017 

BD013180117 

500 000,0 

18.10.2017 

17.01.2018 

 


Датасы: 13.10.2017

2017-жылдын 16-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03201016 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,00 

Баасы (сом) 

95,00 

Чыгаруу күнү 

16.10.2017 

Төлөө күнү 

16.10.2020 

 

 

 


Датасы: 13.10.2017

2017-жылдын 13-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00 % түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 12.10.2017

2017-жылдын 12-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,59% түзгөн.  

 


Датасы: 10.10.2017

2017-жылдын 10-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,89%, 3,59% жана 5,00% түзгөн.   

 


Датасы: 10.10.2017

2017-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03201016 

200 000,00 

9,00% 

16.10.2017 

16.10.2020 

16.04.2018 

16.10.2018 

16.04.2019 

16.10.2019 

16.04.2020 

16.10.2020 

 

 

 


Датасы: 10.10.2017

 

2017-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180115 

10 000,00 

16.10.2017 

15.01.2018 

GD052181015 

70 000,00 

16.10.2017 

15.10.2018 

 

 

 

 


Датасы: 09.10.2017

2017-жылдын 10 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171018 

 500 000,0 

11.10.2017 

18.10.2017 

BD004171108 

1 500 000,0 

11.10.2017 

08.11.2017 

BD013180110 

500 000,0 

11.10.2017 

10.01.2018 

 

 

 


Датасы: 05.10.2017

2017-жылдын 5-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,99 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 04.10.2017

 

2017-жылдын 5-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180409 

25 000,00 

09.10.2017 

09.04.2018 

 

 


Датасы: 03.10.2017

2017-жылдын 3-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,25% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 02.10.2017

2017-жылдын 3 октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171011 

1 000 000,0 

04.10.2017 

11.10.2017 

BD013180103 

500 000,0 

04.10.2017 

03.01.2018 

 


Датасы: 28.09.2017

2017-жылдын 28-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,68% түзгөн.   

  

 


Датасы: 27.09.2017

 

2017-жылдын 28-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180101 

10 000,00 

02.10.2017 

01.01.2018 

GD052181001 

70 000,00 

02.10.2017 

01.10.2018 

 

 

 

 


Датасы: 26.09.2017

2017-жылдын 26-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,44%, 2,51% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 26.09.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү  

Бардыгы болуп  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

28.09.2017 

02.10.2017 

GD013180101 

10,00  

  

  

80,00  

GD052181001 

  

  

70,00  

05.10.2017 

09.10.2017 

GD026180409 

  

25,00  

  

25,00  

12.10.2017 

16.10.2017 

GD013180115 

10,00  

  

  

80,00  

GD052181015 

  

  

70,00  

19.10.2017 

23.10.2017 

GD026180423 

 

25,00  

 

25,00  

26.10.2017 

30.10.2017 

GD013180129 

10,00 

 

 

80,00 

GD052181029 

 

 

70,00 

Жыйынтыгы: 

30,00  

50,00  

140,00  

290,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

МКОнун чыгаруу көлөмү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

  

13.10.2017 

16.10.2017 

GBA03201016 

9% 

3 жыл 

200,00  

27.10.2017 

30.10.2017 

GBA02191030 

8% 

2 жыл 

150,00  

Жыйынтыгы:  

350,00  

 

 


Датасы: 25.09.2017

2017-жылдын 26 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001171004 

1 500 000,0 

27.09.2017 

04.10.2017 

BD002171011 

1 000 000,0 

27.09.2017 

11.10.2017 

BD013171227 

500 000,0 

27.09.2017 

27.12.2017 

 

 

 


Датасы: 22.09.2017

2017-жылдын 22-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,78% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.09.2017

2017-жылдын 21-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,90 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 19.09.2017

2017-жылдын 19-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 14-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,09% жана 2,24% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 19.09.2017

2017-жылдын 22-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02190925 

200 000,00 

8,00%  

25.09.2017 

25.09.2019 

25.03.2018 

25.09.2018 

25.03.2019 

25.09.2019 

 

 

 

 


Датасы: 19.09.2017

 

2017-жылдын 21-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180326 

40 000,00 

25.09.2017 

26.03.2018 

 

 


Датасы: 18.09.2017

2017-жылдын 19 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170927 

1 000 000,0 

20.09.2017 

27.09.2017 

BD002171004 

1 000 000,0 

20.09.2017 

04.10.2017 

BD013171220 

500 000,0 

20.09.2017 

20.12.2017 

 

 

 


Датасы: 14.09.2017

2017-жылдын 14-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,66% түзгөн.  

 

 


Датасы: 12.09.2017

 

2017-жылдын 14-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171218 

20 000,00 

18.09.2017 

18.12.2017 

GD052180917 

150 000,00 

18.09.2017 

17.09.2018 

 

 

 

 


Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,89%, 2,94% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,89%, 2,94% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 12.09.2017

2017-жылдын 12-сентябрынан тартып Улуттук банк күн сайын ноталарын репо негизинде сатып алуу боюнча аукциондорун өткөрөт. Репо операциянын мөөнөтү 7 күн, пайызы Улуттук банктын эсептик чени+10 базалык пунктту түзөт. 


Датасы: 11.09.2017

2017-жылдын 12 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк, 28 күндүк жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170920 

1 000 000,0 

13.09.2017 

20.09.2017 

BD004171011 

1 000 000,0 

13.09.2017 

11.10.2017 

BD013171213 

500 000,0 

13.09.2017 

13.12.2017 

 

 

 


Датасы: 11.09.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 11-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 08.09.2017

2017-жылдын 8-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,99% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 08.09.2017

 

 

 

 

2017-жылдын 11-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05220911 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

14,99 

Баасы (сом) 

86,30 

Чыгаруу күнү 

11.09.2017 

Төлөө күнү 

11.09.2022 

 

 

 


Датасы: 07.09.2017

2017-жылдын 7-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,99 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 06.09.2017

2017-жылдын 8-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05220911 

370 000,00 

11,00% 

11.09.2017 

11.09.2022 

11.03.2018 

11.09.2018 

11.03.2019 

11.09.2019 

11.03.2020 

11.09.2020 

11.03.2021 

11.09.2021 

11.03.2022 

11.09.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 06.09.2017

 

2017-жылдын 7-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180312 

40 000,00 

11.09.2017 

12.03.2018 

 

 


Датасы: 05.09.2017

2017-жылдын 5-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 0,93% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 04.09.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВлар боюнча 2017-жылдын 4-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 

 


Датасы: 04.09.2017

2017-жылдын 5 сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170913 

1 500 000,0 

06.09.2017 

13.09.2017 

BD013171206 

500 000,0 

06.09.2017 

06.12.2017 

 

 

 


Датасы: 30.08.2017

 

2017-жылдын 4-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171211 

20 000,00 

11.09.2017 

11.12.2017 

GD052180910 

150 000,00 

11.09.2017 

10.09.2018 

 

 

 

 


Датасы: 29.08.2017

2017-жылдын 29-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,24% жана 4,99% түзгөн.   


Датасы: 28.08.2017

2017-жылдын 29 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170906 

1 500 000,0 

30.08.2017 

06.09.2017 

BD013171129 

500 000,0 

30.08.2017 

29.11.2017 

 

 

 


Датасы: 28.08.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү  

Бардыгы болуп  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

04.09.2017 

11.09.2017 

GD013171211 

20,00  

  

  

170,00  

GD052180910 

  

  

150,00  

07.09.2017 

11.09.2017 

GD026180312 

  

40,00  

  

40,00  

14.09.2017 

18.09.2017 

GD013171218 

20,00  

  

  

170,00  

GD052180917 

  

  

150,00  

21.09.2017 

25.09.2017 

GD026180326 

 

40,00  

 

40,00  

Жыйынтыгы: 

40,00  

80,00  

300,00  

420,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

МКОнун чыгаруу көлөмү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

  

08.09.2017 

11.09.2017 

GBA05220911 

11% 

5 жыл 

370,00  

22.09.2017 

25.09.2017 

GBA02190925 

8% 

2 жыл 

200,00  

Жыйынтыгы:  

570,00  

 

 


Датасы: 25.08.2017

2017-жылдын 25-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,69% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 24.08.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2017-жылдын 24-августунда өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 23.08.2017

2017-жылдын 25-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02190828 

250 000,00 

8,00%  

28.08.2017 

28.08.2019 

28.02.2018 

28.08.2018 

28.02.2019 

28.08.2019 

 

 

 

 


Датасы: 23.08.2017

 

2017-жылдын 24-августунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180226 

40 000,00 

28.08.2017 

26.02.2018 

 

 


Датасы: 22.08.2017

2017-жылдын 22-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,35% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 21.08.2017

2017-жылдын 22 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170830 

1 000 000,0 

23.08.2017 

30.08.2017 

BD013171122 

1 000 000,0 

23.08.2017 

22.11.2017 

 


Датасы: 17.08.2017

2017-жылдын 17-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 3,00% жана 5,94% түзгөн

 


Датасы: 15.08.2017

2017-жылдын 17-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171120 

20 000,00 

21.08.2017 

20.11.2017 

GD052180820 

150 000,00 

21.08.2017 

20.08.2018 

 


Датасы: 15.08.2017

2017-жылдын 15-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,54% жана 4,43% түзгөн.   

 


Датасы: 14.08.2017

2017-жылдын 15 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170823 

1 000 000,0 

16.08.2017 

23.08.2017 

BD013171115 

1 000 000,0 

16.08.2017 

15.11.2017 

 


Датасы: 11.08.2017

2017-жылдын 11-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,24% түзгөн.  

 


Датасы: 10.08.2017

2017-жылдын 10-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,74 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 09.08.2017

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталарын 2017-жылдын 9-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 340,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 


Датасы: 09.08.2017

2017-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07240814 

600 000,00 

12,00%  

14.08.2017 

14.08.2024 

14.02.2018 

14.08.2018 

14.02.2019 

14.08.2019 

14.02.2020 

14.08.2020 

14.02.2021 

14.08.2021 

14.02.2022 

14.08.2022 

14.02.2023 

14.08.2023 

14.02.2024 

14.08.2024 

 

 

 

 


Датасы: 09.08.2017

 

2017-жылдын 10-августунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180212 

40 000,00 

14.08.2017 

12.02.2018 

 

 


Датасы: 08.08.2017

2017-жылдын 09 августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Эмиссия   

BD013171108 

Эмиссиянын көлөмү,  

млн. сом  

1 000,0 

Кирешелүүлүк (%)  

4,40 

Баасы (сом)  

9 890,00 

Эмиссия күнү  

09.08.2017 

Төлөө күнү  

08.11.2017 

  

  

 


Датасы: 08.08.2017

2017-жылдын 8-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,79% жана 4,40% түзгөн.   


Датасы: 07.08.2017

2017-жылдын 8 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170816 

1 000 000,0 

09.08.2017 

16.08.2017 

BD013171108 

500 000,0 

09.08.2017 

08.11.2017 

 


Датасы: 03.08.2017

2017-жылдын 3-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,50% жана 5,90% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 01.08.2017

2017-жылдын 1-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,07% жана 3,12% түзгөн.   


Датасы: 01.08.2017

 

2017-жылдын 3-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171106 

20 000,00 

07.08.2017 

06.11.2017 

GD052180806 

150 000,00 

07.08.2017 

06.08.2018 

 

 

 

 


Датасы: 31.07.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн.сом)  

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү  

Бардыгы болуп  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

03.08.2017 

07.08.2017 

GD013171106 

20,00  

  

  

170,00  

GD052180806 

  

  

150,00  

10.08.2017 

14.08.2017 

GD026180212 

  

40,00  

  

40,00  

17.08.2017 

21.08.2017 

GD013171120 

20,00  

  

  

170,00  

GD052180820 

  

  

150,00  

24.08.2017 

28.08.2017 

GD026180226 

 

40,00  

 

40,00  

Жыйынтыгы: 

40,00  

80,00  

300,00  

420,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

  

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

МКОнун чыгаруу көлөмү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

  

11.08.2017 

14.08.2017 

GBA07240814 

12% 

7 жыл 

600,00  

25.08.2017 

28.08.2017 

GBA02190828 

8% 

2 жыл 

250,00  

Жыйынтыгы:  

850,00  

 

 


Датасы: 31.07.2017

2017-жылдын 1 августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170809 

500 000,0 

02.08.2017 

09.08.2017 

BD004170830 

500 000,0 

02.08.2017 

30.08.2017 

 


Датасы: 28.07.2017

2017-жылдын 28-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,78% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 27.07.2017

2017-жылдын 27-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,61 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 26.07.2017

2017-жылдын 28-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02190731 

250 000,00 

8,00%  

31.07.2017 

31.07.2019 

31.01.2018 

31.07.2018 

31.01.2019 

31.07.2019 

 

 

 

 


Датасы: 26.07.2017

 

2017-жылдын 27-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180129 

40 000,00 

31.07.2017 

29.01.2018 

 

 


Датасы: 25.07.2017

2017-жылдын 25-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,34% жана 3,15% түзгөн.   


Датасы: 24.07.2017

2017-жылдын 25-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170802 

500 000,0 

26.07.2017 

02.08.2017 

BD004170823 

500 000,0 

26.07.2017 

23.08.2017 

 


Датасы: 20.07.2017

2017-жылдын 20-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,50% жана 5,92% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 19.07.2017

 

2017-жылдын 20-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171023 

20 000,00 

24.07.2017 

23.10.2017 

GD052180723 

150 000,00 

24.07.2017 

23.07.2018 

 

 

 

 


Датасы: 19.07.2017

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 7- жана 28-күндүк ноталарын 2017-жылдын 19-июлунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү тиешелүүлүгүнө жараша 475,0 млн. сомду жана 570,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 


Датасы: 19.07.2017

2017-жылдын 19 июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн 7- жана 28-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Эмиссия   

BD001170726 

BD004170816 

Эмиссиянын көлөмү,  

млн. сом  

1 000,0 

1 000,0 

Кирешелүүлүк (%)  

2.19 

3.20 

Баасы (сом)  

9 995.74 

9 975.17 

Эмиссия күнү  

19.07.2017 

19.07.2017 

Төлөө күнү  

26.07.2017 

16.08.2017 

  

  

 


Датасы: 18.07.2017

2017-жылдын 18-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,19% жана 3,20% түзгөн.   


Датасы: 17.07.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 17-июлунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 17.07.2017

2017-жылдын 18 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170726 

500 000,0 

19.07.2017 

26.07.2017 

BD004170816 

500 000,0 

19.07.2017 

16.08.2017 

 


Датасы: 14.07.2017

2017-жылдын 14-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,09 % түзгөн.  

 


Датасы: 14.07.2017

2017-жылдын 17-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA03200717 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,09 

Баасы (сом) 

94,79 

Чыгаруу күнү 

17.07.2017 

Төлөө күнү 

17.07.2020 

 


Датасы: 13.07.2017

2017 жылдын 13 июлунда өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган

 


Датасы: 12.07.2017

2017-жылдын 14-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03200717 

350 000,00 

9,00% 

17.07.2017 

17.07.2020 

17.01.2018 

17.07.2018 

17.01.2019 

17.07.2019 

17.01.2020 

17.07.2020 

 


Датасы: 12.07.2017

 

2017-жылдын 13-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180115 

40 000,00 

17.07.2017 

15.01.2018 

 

 


Датасы: 11.07.2017

2017-жылдын 11-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,87% жана 4,05% түзгөн.   

 


Датасы: 10.07.2017

2017-жылдын 11 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170719 

500 000,0 

12.07.2017 

19.07.2017 

BD004170809 

500 000,0 

12.07.2017 

09.08.2017 

 


Датасы: 06.07.2017

2017-жылдын 06-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,50% түзгөн.  

 


Датасы: 05.07.2017

 

2017-жылдын 06-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013171009 

20 000,00 

10.07.2017 

09.10.2017 

GD052180709 

150 000,00 

10.07.2017 

09.07.2018 

 

 

 

 


Датасы: 04.07.2017

2017-жылдын 04-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 3,37% жана 4,71% түзгөн.   


Датасы: 03.07.2017

2017-жылдын 04 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170712 

1 000 000 

05.07.2017 

12.07.2017 

BD004170802 

1 000 000 

05.07.2017 

02.08.2017 

 


Датасы: 30.06.2017

2017-жылдын 30-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 29.06.2017

2017 жылдын 29 июнунда өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган

 

 


Датасы: 28.06.2017

2017-жылдын 28-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,81% жана 4,08% түзгөн.   


Датасы: 28.06.2017

 

2017-жылдын 29-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026180101 

40 000,00 

03.07.2017 

01.01.2018 

 

 


Датасы: 28.06.2017

2017-жылдын 30-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05220703 

800 000,00 

11,00% 

03.07.2017 

03.07.2022 

03.01.2018 

03.07.2018 

03.01.2019 

03.07.2019 

03.01.2020 

03.07.2020 

03.01.2021 

03.07.2021 

03.01.2022 

03.07.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 28.06.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

Чыгаруу 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

өтө турган 

күнү 

күнү 

  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

29.06.2017 

03.07.2017 

GD026180101 

  

40,00  

  

40,00  

06.07.2017 

10.07.2017 

GD013171009 

20,00  

  

  

170,00  

GD052180709 

  

  

150,00  

13.07.2017 

17.07.2017 

GD026180115 

  

40,00  

  

40,00  

20.07.2017 

24.07.2017 

GD013171023 

20,00  

  

  

170,00  

GD052180723 

  

  

150,00  

27.07.2017 

31.07.2017 

GD026180129 

 

40,00  

 

40,00  

Итого: 

40,00  

120,00  

300,00  

460,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

Чыгаруу 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

өтө турган 

күнү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

күнү 

  

  

  

30.06.2017 

03.07.2017 

GBA05220703 

11% 

5 жыл 

800,00  

14.07.2017 

17.07.2017 

GBA03200717 

9% 

3 жыл 

350,00  

28.07.2017 

31.07.2017 

GBA02190731 

8% 

2 жыл 

250,00 

Итого:  

1400,00  

 


Датасы: 27.06.2017

2017-жылдын 28 июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170706 

1 000 000 

29.06.2017 

06.07.2017 

BD004170727 

1 000 000 

29.06.2017 

27.07.2017 

 


Датасы: 27.06.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 27-юнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 60,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 27.06.2017

2017-жылдын 27-июнунда жайгаштыруу мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча суроо-талаптын жоктугунан улам, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

  

 


Датасы: 23.06.2017

2017-жылдын 23-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,59% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 23.06.2017

 

 

2017-жылдын 27-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Чыгаруу № 

GD052180625 

 

Чыгаруунун көлөмү  

(млн. сом) 

50,00 

 

Кирешелүүлүк (%) 

5,50 

 

Баасы (сом) 

94,73 

 

Чыгаруу күнү 

27.06.2017 

 

Төлөө күнү 

25.06.2018 

 

 

 

 

 


Датасы: 23.06.2017

2017-жылдын 27-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02190626 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

60,00 

Кирешелүүлүк (%) 

9,59 

Баасы (сом) 

97,17 

Чыгаруу күнү 

27.06.2017 

Төлөө күнү 

26.06.2019 

 

 

 


Датасы: 23.06.2017

2017-жылдын 23-июнунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00% түзгөн.  


Датасы: 22.06.2017

2017-жылдын 22-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,50% түзгөн.  

 


Датасы: 21.06.2017

2017-жылдын 23-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02190626 

200 000,00 

8,00%  

26.06.2017 

26.06.2019 

26.12.2017 

26.06.2018 

26.12.2018 

26.06.2019 

 

 

 

 


Датасы: 21.06.2017

 

2017-жылдын 22-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170925 

20 000,00 

26.06.2017 

25.09.2017 

GD052180625 

110 000,00 

26.06.2017 

25.06.2018 

 

 

 

 


Датасы: 20.06.2017

2017-жылдын 20-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,56% жана 3,51% түзгөн.   


Датасы: 19.06.2017

2017-жылдын 23-июнунда банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 16 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени + 7% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 


Датасы: 19.06.2017

2017-жылдын 20 июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170628 

1 000 000 

21.06.2017 

28.06.2017 

BD004170719 

1 000 000 

21.06.2017 

19.07.2017 

 


Датасы: 16.06.2017

2017-жылдын 16-июнундагы кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрөлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 15.06.2017

2017-жылдын 15-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 3,96 % түзгөн

 


Датасы: 13.06.2017

2017-жылдын 13-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,86% жана 3,62% түзгөн.   

 


Датасы: 13.06.2017

2017-жылдын 15-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026171218 

40 000,00 

19.06.2017 

18.12.2017 

 


Датасы: 12.06.2017

2017-жылдын 13 июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170621 

1 500 000 

14.06.2017 

21.06.2017 

BD004170712 

500 000 

14.06.2017 

12.07.2017 

 


Датасы: 12.06.2017

2017-жылдын 16-июнунда банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 15 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени + 7% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 


Датасы: 09.06.2017

2017-жылдын 09-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,87% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 09.06.2017

2017-жылдын 09-июнунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00% түзгөн.  


Датасы: 08.06.2017

2017-жылдын 08-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,90% түзгөн.  

 


Датасы: 06.06.2017

2017-жылдын 06-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,25% жана 3,16% түзгөн.   

 


Датасы: 06.06.2017

2017-жылдын 08-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013170911 

20 000,00 

12.06.2017 

11.09.2017 

GD052180611 

110 000,00 

12.06.2017 

11.06.2018 

 


Датасы: 06.06.2017

2017-жылдын 09-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05220612 

430 000,00 

11,00% 

12.06.2017 

12.06.2022 

12.12.2017 

12.06.2018 

12.12.2018 

12.06.2019 

12.12.2019 

12.06.2020 

12.12.2020 

12.06.2021 

12.12.2021 

12.06.2022 

 


Датасы: 05.06.2017

2017-жылдын 09-июнунда банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 14 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени + 7% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 05.06.2017

2017-жылдын 06 июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170614 

1 500 000 

07.06.2017 

14.06.2017 

BD004170705 

1 000 000 

07.06.2017 

05.07.2017 

 


Датасы: 02.06.2017

2017-жылдын 02-июнундагы кредиттик аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 01.06.2017

2017-жылдын 01-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,00 % түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 30.05.2017

2017-жылдын 30-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,15% жана 2,88% түзгөн.   


Датасы: 30.05.2017

 

2017-жылдын 01-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026171204 

40 000,00 

05.06.2017 

04.12.2017 

 

 


Датасы: 30.05.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ 

 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

Чыгаруу 

Каттоо номери 

МКВнын чыгаруу көлөмү (млн.сом) 

Бардыгы болуп (млн.сом) 

өтө турган 

күнү 

күнү 

  

3 айлык 

6 айлык 

12 айлык 

01.06.2017 

05.06.2017 

GD026171204 

  

40,00  

  

40,00  

08.06.2017 

12.06.2017 

GD013170911 

20,00  

  

  

130,00  

GD052180611 

  

  

110,00  

15.06.2017 

19.06.2017 

GD026171218 

  

40,00  

  

40,00  

22.06.2017 

26.06.2017 

GD013170925 

20,00  

  

  

130,00  

GD052180625 

  

  

110,00  

Итого: 

40,00  

80,00  

220,00  

340,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО 

 

 

 

 

(млн. сом) 

Аукцион 

Чыгаруу 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

  

  

өтө турган 

күнү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

күнү 

  

  

  

09.06.2017 

12.06.2017 

GBA05220612 

11% 

5 жыл 

430,00  

23.06.2017 

26.06.2017 

GBA02190626 

8% 

2 жыл 

200,00  

Итого:  

630,00  

 


Датасы: 30.05.2017

2017-жылдын 02-июнунда банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 13 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени + 7% 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.05.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 29-майында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 29.05.2017

2017-жылдын 30 майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170607 

1 500 000 

31.05.2017 

07.06.2017 

BD004170628 

1 500 000 

31.05.2017 

28.06.2017 

 


Датасы: 26.05.2017

2017-жылдын 26-майында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,03% түзгөн.  


Датасы: 26.05.2017

2017-жылдын 29-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02190529 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

9,48 

Баасы (сом) 

97,36 

Чыгаруу күнү 

29.05.2017 

Төлөө күнү 

29.05.2019 

 

 

 


Датасы: 26.05.2017

2017-жылдын 26-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,48% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 25.05.2017

2017-жылдын 25-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,00% жана 5,07% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 23.05.2017

2017-жылдын 23-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,05% жана 2,90% түзгөн.   


Датасы: 22.05.2017

2017-жылдын 26-майында банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 17 12 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 500,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы 

Көптүк чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы* 

Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө; ошондой эле банктык эмес финансылык мекемелерди кредитөө 

Минималдуу пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 (жалпы көлөмүнөн 30%) 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени + 7% 

Коммерциялык банктардын банктык эмес финансылык мекемелерине каражаттарды берүүдө маржасы 

Тараптардын макулдашуусу боюнча аныкталат 

Банктык эмес финансылык мекемелердин түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү пайыздык чени** 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени + 12% 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Банктын кредиттик портфели (жабуу коэффициентти - 200%) 

Улуттук валютадагы Өкмөтүүк МБК (110%) 

Чет Өлкө валютасындагы депозиттер (105%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

80% 

 

* Комерциялык банктар тарабынан банктык эмес финансылык мекемелерине берилген кредиттик ресурстар максаттуу багыттарды көздөө жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобосунун шарттарына жооп берүү керек. 

** Коммерциялык банктар төмөнкү шарттарга жооп берген банктык эмес финансы-кредит мекемелерине каражаттарды сунушташы мүмкүн: 

1.  түпкү карыз алуучулар тарабынан «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун кредиттердин максаттуу багытына тиешелүү талаптардын толук аткарылышын камсыз кылса; 

2. Улуттук банк тарабынан ишкердикке чектөөлөр белгиленбесе; 

3.  ресурстарды сунуштаган банк менен байланыштуу болбоосо; 

4. акыркы 12 ай ичинде канааттандыраарлык финансылык абалга ээ болсо. 

 


Датасы: 22.05.2017

2017-жылдын 23 майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001170531 

2 000 000 

24.05.2017 

31.05.2017 

BD004170621 

1 000 000 

24.05.2017 

21.06.2017 

 


Датасы: 22.05.2017

2017-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мө&#