Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 14.11.2018
Туруктуу шилтеме

Банктардын ишинде тобокелдиктерди төмөндөтүү жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында иштелип чыккан, Улуттук банк Башкармасынын «Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» № 2018-П-12/44-3-(НПА). 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 05.11.2018
Туруктуу шилтеме

“Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл” темасын эң мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары арасында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2018-жылдын 5-ноябрь күнү Маалымат жана басма сөз күнүнө карата “Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл” темасын эң мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары арасында жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу аземи болуп өттү.  

Сынак 11 номинация боюнча өткөрүлүп, ага 40 ашык эмгегин тартуулаган республиканын телерадио каналдарынын, басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттери катышты.  

Сыйлык тапшыруу аземин Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, улуттук валюта сомдун пайда болушун жана тарыхын чагылдыруу боюнча сынакка активдүү катышкан журналисттерге ыраазычылык билдирүү менен ачты. Төрага, журналисттер өлкөнүн экономика, финансы тармагын ар тараптуу чагылдыруу менен жалпы жарандардын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатууга да олуттуу салым кошуп жатышат, - деп билдирди.  

Сынактын жыйынтыгы боюнча жеңишке ээ болгон төмөнкү журналисттер баш байгелер менен сыйланды:  

- Салабат Эркетай кызы («ЭлТР» телеканалы) “Мамлекеттик тилде мыкты теле материал” номинациясы боюнча; 

- Талантбеков Алтынбек («Ала-Тоо 24 телеканалы» (КТРК)) “Расмий тилде мыкты теле материал” номинациясы боюнча; 

- Садыкказиева Жыпаркул («Нарын ТВ» телеканалы) “Региондогу мыкты теле материал” номинациясы боюнча; 

- Шабдан Абылгазиев («Кыргыз Туусу» газетсы) “Мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал” номинациясы боюнча; 

- Василькова Александра («Вечерний Бишкек» газетасы) “Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал” номинациясы боюнча; 

- Асанов Бекхан («Заман» МА) “Мамлекеттик тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал” номинациясы боюнча; 

- Сулайманова Мехриниса («Кабар» МА) “Расмий тилдеги интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал” номинациясы боюнча. 

Мындан сырткары, “Улуттук валютага 25 жыл” темасын өзгөчө жана жаңыча көз караш менен чагылдыргандыгы үчүн Исмаилова Айжандын (“Расмий тилде мыкты теле материал” номинациясы); Пусурманкулова Бурулайдын (“Мамлекеттик тилде мыкты теле материал” номинациясы) жана Маккамбаев Уланбектин (“Мамлекеттик тилде мыкты радио материал” номинациясы) эмгектери баса белгиленди. 

Сыйлык тапшыруу аземин жыйынтыктап жатып, Т.Абдыгулов бекем ден соолук жана чыгармачылык ийгиликтерди каалоо менен журналисттерди келе жаткан кесиптик майрамы Маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктап өттү

 

 

 

 


Датасы: 03.11.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсынын 2013-жылдын 17-декабрындагы №133726-3300-ООО эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн токтотту.  

«НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсынын юридикалык дареги: Бишкек ш., Бейшеналиев көч, 15/1 блок С4-21. 

«НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 02.11.2018
Туруктуу шилтеме

Банктардын иштеринде тобокелдиктерди төмөндөтүү жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 17-октябрында №2018-П-12/43-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган. 

Жогорудагы токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы № 37/5 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө» нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы № 32/7 токтому менен бекитилген Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптар; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-8-(НПА) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 25-ноябрындагы № 30/5 токтому менен бекитилген Банктарда төлөмдөрдүн багытын эсепке алуу тууралуу нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы № 28/3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу эсептер планы; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/13 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган 


Датасы: 01.11.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКсы тарабынан ички аудит башкармалыгынын башчысынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Эшенкулова Айжамал Акджолтоевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-ноябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швецариялык Банк» ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Садралиева Алтын Анарбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 1-ноябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 30.10.2018
Туруктуу шилтеме

Ачык валюта позициясынын белгиленген лимитин бузгандыгы үчүн Улуттук банк микрофинансылык компанияга акчалай айып салды. 


Датасы: 29.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын 29-октябрынан тартып «Тарыхый окуялар» сериясынан 

«Чыңгыз Айтматов - 90 жыл»  

коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарат 

"Чыңгыз Айтматов - 90 жыл" коллекциялык монетасы кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгынын урматына арналып чыгарылат. 

Ч. Айтматовдун чыгармачылыгы кыргыз элинин баа жеткис рухий мурасынын көрөңгөсүн түзөт. Жазуучунун чыгармалары коом ичинде, билим берүүдө жана жаш муундарды тарбиялоо процессинде терең орун алып, маданияттын ажырагыс бир бөлүгүн түзүү менен көптөгөн өлкөлөрдүн билим берүү программаларында камтылган.   

Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин бай тарыхын, көөнөрбөс маданиятын дүйнө жүзүнө тааныткан улуу жазуучу катары элибиздин аң-сезиминде, ар бир инсандын жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. 

Монетанын алдыңкы бетине Чыңгыз Айтматовдун портрети жана жазуучунун кол тамгасы түшүрүлгөн. Монетанын четин тегерете «Чыңгыз Айтматов 90 жыл» / «Chingiz Aitmatov 90 years» жазуусу орун алган. Ал эми оң тарабында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. 

Монетанын арткы бетинин жогорку бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлүп, Ч. Айтматовдун чыгармасындагы ак кеменин жана бугу эненин элеси тоолордун жана Ысык-Көлдүн сөлөкөтүнүн алкагында чагылдырылган. Ал эми төмөн жагында монетанын чыккан жылы көрсөтүлгөн (2018). 

Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сертификаты менен өзүнчө кутучага таңгакталган.  

 

Монетанын мүнөздөмөлөрү

 

Аталышы  

Номи-налы  

Металлы (пробасы)  

Диаметри 

(мм)  

Салмагы (г)  

Сапаты  

Нускасы (даана) 

Сатуу баасы 

(сом)  

"Чыңгыз Айтматов - 90 жыл"

20 сом 

Жез-никель  

38,61 

25,00 

«Proof-like» 

5 000 

700 

Коллекциялык монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 


Датасы: 26.10.2018
Туруктуу шилтеме

Эл аралык акча которуу системасынын оператору Western Union Network (France) SAS (Вестерн Юнион Нетворк (Франс), САС), Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык акча которуу системасынын операторлору реестринде 1045181018 номеринде каттоодон өттү.

 


Датасы: 22.10.2018
Туруктуу шилтеме

 

Бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү башталгандыгы тууралуу жарыяланды 

 

2018-жылдын 22-октябрында пресс-конференция болуп, анда Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү белгилене тургандыгы жарыяланды. Аталган иш-чарага Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Мээрим Момункулова, Германия Федеративдүү Республикасынын элчилигинин Экономикалык кызматташууну өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Касьен Онезорге жана Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалары фондусунун регионалдык координатору Аня Хойер катышты. 

Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Мээрим Момункулова өз сөзүндө акча каражатын аманат катары банкта сактоо бүгүнкү күндө Кыргызстандын калкы үчүн жыйым топтоонун эң эле кеңири колдонулган жана ишенимдүү ыкмасы экендигин жана бул эң оболу, банк тутумунун туруктуулугу, ошондой эле депозит салуу бир катар артыкчылыктарга ээ экендиги менен шартталгандыгын баса белгиледи.  

Мына ушул маанилүү иш чаранын алкагында финансылык жарманке, ачык эшик күндөрүн өткөрүү, лекцияларды, интерактивдик оюндарды уюштуруу, финансы мекемелерине экскурсияларды, ар кандай сынактарды уюштуруу пландаштырылган. 

Аня Хойердин пикири боюнча, жыйым топтоо каражат жагынан кимдир-бирөөдөн көз каранды болбоого өбөлгө түзүп, байгерчиликте жашоо пайдубалын түптөп, инвестициялоого түрткү болот. Ал эми бул, өлкөнүн андан ары экономикалык өнүгүшүнө таасирдүү дем берет

 

Маалымат үчүн: 

Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо күнү Германия аманат кассалары фондусу, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана коммерциялык банктар менен биргеликте төртүнчү жолу өткөрүлүп жатат.  

Токсон жылдан ашуун тарыхый жолду басып өткөн бул иш-чаранын башкы максаты - адам баласынын аң-сезиминде, дилинде, жүрүм-турумунда бир гана акча чогултуу маданиятын гана эмес, табият тартуулаган жер, суу, токой, энергия иштелип чыгуучу ресурстар, башка ресурстар сыяктуу байлыктарга аяр, этият жана сарамжалдуу мамиле жасоо табитин калыптандыруу болуп саналат.  

 

 

Тиркеме: иш-чаралар планы 

 

 


Датасы: 22.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн «Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 2002-жылдын 8-майындагы №386 лицензиясынын аракетин 2018-жылдын 22-октябрынан тартып 2019-жылдын 22-апрелине чейинки мөөнөткө токтотту. 

«Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин юридикалык дареги: Чүй областы, Чүй району, Чүй айылы, Ибраимов көчөсү 25. 

«Илитар» кредиттик союзу» финансылык кооперативи Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 18.10.2018
Туруктуу шилтеме

Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салган Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын “Микрокаржылоо секторун өнүктүрүүнүн  2018-2021-жылдарга каралган негизги багыттары” долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун корутундуларына ылайык келтирүүнүн алкагында, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин тобокелдикке багытталган көзөмөлдү жакшыртуу жагында жөнгө салган Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары Долбоор) иштелип чыккан.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 18-ноябрынан кечиктирбестен akubatbekov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүү зарыл. 

 


Датасы: 16.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2018 - жылдын 15-октябрында Бириккен Араб Эмиратынын Тышкы иштер жана эл аралык кызматташуу министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Делегацияны Бириккен Араб Эмиратынын экономикалык маселелер боюнча тышкы иштер министринин орун басары Мохаммед Шараф мырза жетектеген. Мохаммед Шараф мырза жетектеген делегация менен жолугушуу учурунда ислам финансы продукттарын өнүктүрүү боюнча Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасында ислам банкын түзүүнүн долбоору тууралуу маалыматтар сунушталды.  

 

 

 


Датасы: 11.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЖАК «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» тарабынан Башкы бухгалтердин орун басарын кызмат ордуна сунушталган Омурзакова Асель Авазбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 11-октябрында кабыл алды.  

 


Датасы: 11.10.2018
Туруктуу шилтеме

Ош шаарында «Финансы кызматтарынын жеткиликтүүлүгү» аймактык форуму болуп өттү 

 

Ош шаарында 2018-жылдын 11-октябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн колдоосу менен Улуттук банк тарабынан уюштурулган «Финансы кызматтарынын жеткиликтүүлүгү» деген аталышта аймактык форум болуп өттү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылды Аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгынын алкагында уюштурулду.  

Форумга Улуттук банктын жетекчилиги, Өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, Баткен жана Жалал-Абад областтык администрацияларынын, Баткен, Жалал-Абад жана Ош шаарларынын мэрияларынын өкүлдөрү, Ош областынын райондорунун акимдери, Депозиттерди коргоо агенттигинин, Кыргызстан банктар бирикмесинин, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, «Гарантиялык фонд» ААКсынын, «Мамлекеттик ипотекалык компания» ААКсынын, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, өлкөнүн коммерциялык банктарынын жетекчилиги жана жергиликтүү бизнес коомчулугунун өкүлдөрү катышты.  

Форумду Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов ачып берди. Төрага өз сөзүндө аталган иш-чара үч областтын бийлик органдарынын катышуусунда финансы институттары менен жергиликтүү бизнес коомчулугунун ортосунда натыйжаларды бере турган пикир алмашуу үчүн уюштурулуп жаткандыгын белгиледи. Ошондой эле, төрага аймактарда жашаган калкты жана ишкерлерди сапаттуу жана кымбат эмес жеткиликтүү финансы кызмат көрсөтүүлөрү менен камсыз кылуу жагында Улуттук банк өлкөнүн банк сектору менен биргеликте кабыл алынып жаткан чаралар жана иш-аракеттери тууралуу кыскача айтып берди. «Биздин алдыбызда финансы кызмат көрсөтүүлөрүнүн жеткиликтүү болушун камсыз кылуу милдети гана эмес, ошондой эле финансы кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалануу суроо-талабын да камсыз кылуу милдети турат. Башка сөз менен айтканда, калкты банктык инструменттери менен колдонууга үйрөтүү, элдин ишенимин арттыруу зарыл», - деп белгиледи Толкунбек Абдыгулов.  

Катышуучулар аймактарды финансылык жактан өнүктүрүүнүн эң актуалдуу маселелерин талкуулашты. Ишкерлер иш-чарага катышып жаткан финансы институттарынын өкүлдөрүнө өздөрүн түйшөлтүп жаткан маселелерин ачык айтып, ортого салышты.  

 

 

 

 

 


Датасы: 08.10.2018
Туруктуу шилтеме

Жалал-Абад областында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашырган фактылар боюнча Кыргыз Республикасынын үч жараны (С.Г.И., У.Ж.А., У.Р.Ж.) административдик жоопкерчиликке тартылды. Айыптык төлөмдүн жалпы суммасы 300 миң сомду түздү

 


Датасы: 05.10.2018
Туруктуу шилтеме

Ош жана Баткен областтарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашырган фактылар боюнча Кыргыз Республикасынын 15 жараны административдик жоопкерчиликке тартылды (М.И.А., К.Ш.С., Э.А.Э., Г.Р.З., К.К.К., А.К.А., Б.С.Р., Б.С.Т., Р.Э.Т., У.А.Х., Б.Б.С., К.Б.Э., А.Н.А., К.М.М. жана Э.Б.А.) Айыптык төлөмдүн жалпы суммасы 1,5 млн. сомду түздү


Датасы: 05.10.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКы тарабынан ички аудит башкармалыгынын башчысы кызмат ордуна сунушталган Искакова Фаанагуль Океновнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 4-октябрында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай Түшүм» Банкы ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Эсенгельдиева Нуржан Табылдыевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 4-октябрында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай Түшүм» Банкы ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Кыштобаева Эльмира Кадыровнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 4-октябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 05.10.2018
Туруктуу шилтеме

“Росинбанк” ачык акционердик коому боюнча Улуттук банктын пресс-релизи 

 

Банктын мурда иштеп кеткен кызматкерлери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында терс маанайдагы маалыматтар жарыяланып, салыктарды кошумча чегерүү боюнча коюлган талаптардын натыйжасында Банк, амманаттардын мөөнөтүнөн мурда чыгышы менен шартталган кыйынчылыктарды, ликвиддүүлүк менен байланышкан көйгөйлөрдү 2018-жыл башынан бери кечирип келе жатат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык “Росинбанк” ААКсына ликвиддүүлүктү колдоо үчүн кредиттер берилген. 

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы көзөмөлдөө чараларын ишке ашыруунун алкагында, активдердин сакталышын камсыз кылуу жана операцияларды контролдоо үчүн 2018-жылдын июнь айында “Росинбанк” ААКсына атайын тике банктык көзөмөл режимин киргизген. 

Улуттук банктын талабы боюнча “Росинбанк” ААКсынын жетекчилиги жана акционерлери тарабынан Банктын финансылык абалын чыңдоо планы түзүлгөн, аталган план финансылык-экономикалык көрсөткүчтөрдү талапка ылайык келтирүү, акцияларды консолидациялоо жана Банктын капиталын көбөйтүү иш-чараларын камтыйт. 

“Росинбанк” ААКсынын акционерлери тарабынан Банктын финансылык абалын чыңдоо планында каралган иш-чаралар аткарылбагандыгын эске алуу менен Кыргыз Ресупбликасынын Улуттук банкы, “Росинбанк” ААКсынын ликвиддүүлүгүн колдоого берилген кредиттин ордун камсыз кылуу үчүн күрөөгө коюлган Банктын акцияларын кайра каттоо иш-чараларын жүргүздү. Бүгүнкү күндө Улуттук банк “Росинбанк” ААКсынын 71,66% акцияларынын ээси. 

Азыркы учурда, Улуттук банк “Росинбанк” ААКсынын ишин чыңдоо, анын ичинде менеджмент курамын кайра карап чыгуу, Банктын уставдык капиталын көбөйтүү боюнча бир катар иш-чараларды жүргүзүүнү пландаштырып жатат. 

 


Датасы: 28.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 28-сентябрында Улуттук банктын жана Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (SMBC Europe, Улуу Британия) банкынын өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп өттү. Жолугушууга Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жениш жана SMBC/SMBC Europe Глобалдуу соода каржылоо департаментинин Глобалдуу директорунун орун басары Хиденори Мийоши катышты. Жолугушуу учурунда SMBC/SMFG финансы тобунун презентациясы сунушталып, Кыргыз Республикасындагы экономикалык жагдай, Улуттук банктын акча-кредит саясаты, ошондой эле Улуттук банктын ишине тиешелүү бир катар башка маселелер талкууланды. 

 


Датасы: 27.09.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2018-жылдын 27-сентябрында «Жаштык: жаңы демилгелер аймагы» деп аталган жаштардын эл аралык форум-лагеринде сөз сүйлөп, анда жаштардын финансылык сабаттуулугу темасы боюнча баяндама жасады. 

Өз сөзүндө Улуттук банктын төрагасы, Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдары жогорулатуу программасын ишке ашыруунун, ошондой эле жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатуунун алкагында, жаш муун менен жеткинчектер арасында Улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар тууралуу маалымат берди. Төрага берилген суроолорго жооп берип, активдүү катышкандарды атайын белектер менен сыйлады. 

 

Маалымат үчүн: «Жаштык: жаңы демилгелер аймагы» деп аталган жаштардын эл аралык форум-лагери жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган аянтча. Форумга келген 500гө жакын жаш муун өлкөнү өнүктүрүү боюнча болгон ой-толгоолору менен бөлүшүп, келечектеги иш багыттары тууралуу кызуу талкуунун үстүндө иштешти. Аны менен катар, катышуучулар болочокто өсүп-өнүгүү боюнча зарыл көндүмдөрдү өздөштүрүп, жаңыдан чыгып келе жаткан жаштардын чөйрөсүн жаштар уюмунун, жаштар кыймылынын жана студенттик уюмдардын өкүлдөрү менен тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Форум, «Жаштарды өнүктүрүү институту» коомдук фонду тарабынан Чүй областынын Moсква районунда жайгашкан Ак-Суу капчыгайында лагер форматында уюштурулган. 

 

 

 


Датасы: 27.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 26-27-сентябрь күндөрү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ISO 20022 «Финансылык кызмат көрсөтүүлөр. Финансы индустриясынын универсалдуу маалымат схемасы» эл аралык стандарттарын киргизүү боюнча маселелерди талкуулоо максатында, Беларусь Республикасынын, Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын улуттук/борбордук банктарынын эксперттери менен жолугушуу болуп өттү.  

Жолугушуунун катышуучулары ISO 20022 стандарттарына өтүү жана аны улуттук деңгээлде киргизүү үчүн методологиялык базаны иштеп чыгуу зарылдыгын талкуулашты. Сөз болуп жаткан стандартка өтүү өлкө ичинде жана чет өлкө төлөмдөрүн ишке ашырууда финансы маалыматтары менен алмашуу боюнча бирдейлештирилген моделдердин эсебинен рыноктун катышуучуларына чыгымдарды төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет, ошондой эле ISO 20022 базасында ишке ашырылып жаткан жаңы мүмкүнчүлүктөргө финансы рыногунун катышуучуларын туташтырууну камсыз кылат. 

ISO 20022 стандартын улуттук деңгээлде киргизүү боюнча иштер Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, финансы рыногунун катышуучуларын жана мамлекеттик органдарды ишке тартууну карайт. 

Отурумдун алкагында, эксперттер ISO 20022 стандарттарын 2019-2022-жылдар ичинде киргизүү боюнча иш-чаралар планын талкуулашты. 

 


Датасы: 26.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 25-сентябрында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан келген делегация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары Нурбек Жениш жолугушуу өткөрдү. Делегацияны Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын экономика жана саясат боюнча башкармалыгынын директору Артур Радзивилл жетектеген. Жолугушуу учурунда аталган Банктын Кыргыз Республикасында 2019-2021-жылдары ишке ашыра турган инвестициялык стратегиялары, ошондой эле биздин өлкөнүн банк секторундагы жагдайлар талкууга алынды. 

 

 


Датасы: 25.09.2018
Туруктуу шилтеме

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

эсептик чен өлчөмүн 4,75 пайыз деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 24-сентябрында эсептик чен өлчөмүн (чен саясаты) 4,75 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2018-жылдын 25-сентябрынан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында инфляция деңгээли азык-түлүк товарлары ички жана тышкы рыноктор тарабынан жеткиликтүү сунушталгандыгына байланыштуу аларга баалардын төмөндөшүнөн улам, төмөн деңгээлде сакталуусу уланууда. Азык-түлүктөн башка товарлар боюнча инфляция да баалардын өсүш арымынын басаңдашын көрсөтүүдө. Инфляциянын жылдык мааниси 2018-жылдын сентябрь айында (14-сентябрга карата) 1,1 пайызды түзгөн. Инфляциянын учурдагы динамикасы, ички жана тышкы чөйрөнү өнүктүрүү келечеги инфляция көрсөткүчүн өтүп жаткан жылдын акырына карата 4,0 пайызга чейинки деңгээлде сакталат деп баалоого мүмкүндүк берет.  

Өлкөдөгү экономикалык жигердүүлүк республикага акча которуулар агымынын өсүшүнөн улам, чогуу алынган суроо-талаптын калыбына келиши жана реалдуу эмгек акынын көбөйүшү менен шартталган. 2018-жылдын январь-август айларынын жыйынтыгы боюнча реалдуу ИДӨ 0,3 пайызга кыскарган, «Кумтөр» ишканасынын маалыматтарын эске албаганда, экономиканын өсүшү 2,1 пайызды түзгөн. Айыл чарба, курулуш, соода жана транспорт секторлору экономиканын өсүшүнө оң салымын кошкон.  

Ал эми монетардык сектордо алгылыктуу тенденциялар сакталууда. Банк сектору улуттук валютада ликвиддүүлүктүн жеткиликтүү деңгээлине ээ. Ушуга байланыштуу Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын жүргүзүүдө. Акча рыногунда улуттук валютадагы кыска мөөнөттүү чендер Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин чегинде өзгөрүлүп турган. Банктар аралык кредиттик ресурстар рыногунда катышуучулардын жигердүүлүгүнүн өсүшү эки ай катары менен байкалган. Ошондой эле экономиканы кредиттөө көлөмүнүн кеңейиши жана коммерциялык банктардын депозит базасынын өсүшү байкалган.  

Үстүбүздөгү жылдын август айынын ортосунан тартып ички валюта рыногунда сунушка караганда чет өлкө валютасына болгон суроо-талаптын арткандыгы белгиленген. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүлмөлүүлүгүн текшилөө максатында, эки жолу валюта интервенциясы операциясын ишке ашырган.  

Дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторунун келечегине байланышкан тышкы сектордун таасир этүү факторлоруна жүргүзүлгөн талдап-иликтөө, ошондой эле ички шарттарды өнүктүрүү тенденциялары орто мөөнөттүү мезгил ичинде инфляция динамикасынын акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү болгон 5-7 пайыз чегинде күтүлүшүн шарттайт. Ушуга байланыштуу Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн сактоо чечимин кабыл алды. 

Улуттук банк ички жана тышкы факторлордун инфляцияга болгон таасирине туруктуу негизде баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясаты боюнча тиешелүү чараларды колдонот.  

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмдү кароо боюнча кийинки отуруму 2018-жылдын 26-ноябрында өткөрүлөт


Датасы: 25.09.2018
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Мамлекеттик тил күнүнө карата кызматкерлер арасында сынак уюштурду 

 

Улуттук банк Мамлекеттик тил күнүнө карата (23-сентябрь) өзүнүн кызматкерлери арасында атайын сынак уюштурду. Мындай иш-чараны уюштуруунун негизги максаты - эне тилдин кадыр-баркын көтөрүү, ар тараптуу өнүктүрүү, анын бардык чөйрөдө колдонулушун камсыз кылуу болуп саналат.  

Сынакка Улуттук банктын дээрлик бардык түзүмдүк бөлүмдөрү жигердүү катышып, кызматкерлер ар түрдүү жанрда (жаңылмач айтуу, көркөм окуу, монолог айтуу, улуттук аспапта күү чертүү, эстрада ырын ырдоо, жеке номер жана автордук чыгармаларды аткаруу) өз өнөрлөрүн жогорку деңгээлде жана актёрдук чеберчиликте тартуулашты. Сынактын жыйынтыгы боюнча көбүрөөк упайга ээ болгон кызматкерлер атайын белектер менен сыйланды.  

Аталган иш-чара Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасын ишке ашыруунун алкагында өткөрүлдү

 

 

 


Датасы: 22.09.2018
Туруктуу шилтеме

Эл аралык валюта фондусунун миссиясы Кыргызстанда өз ишин баштады 

 

 Кыргыз Республикасына 2018-жылдын 19-сентябрында Кристиан Жос мырза жетектеген Эл аралык валюта фондусунун миссиясы келди. Миссия 2018-жылдын 3-октябрына чейин созулат.  

Расмий иш сапардын максаты Кыргыз Республикасы үчүн Эл аралык валюта фонду колдоп жаткан жаңы программалардын мүмкүнчүлүктөрүн жана шарттарын талкуулоо. Аталган иш сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүлөт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын милдетин аткаруучу Н.Жениш мырза менен Эл аралык валюта фондусунун командасы 2018-жылдын 20-сентябрында жолугушту. Жолугушуу учурунда тараптар мындан ары да кызматташуунун келечеги тууралуу талкуулашты. 

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасы менен Эл аралык валюта фондусунун кызматташтыгы “Кеңейтилген кредиттик механизм” (ECF) деп аталган үч жылдык экономикалык программанын алкагында 2015-2018-жылдар аралыгында ишке ашырылып келген. Программанын максаты болуп, туруктуу бюджетке жетүү, финансы секторунда туруктуулукту камсыз кылуу жана экономикалык потенциалдын өсүшүн арттыруу үчүн түзүмдүк реформаларды жүргүзүү эсептелет. ЕCF программасынын алкагында Кыргыз Республикасы өлкөнүн мамлекеттик бюджетин колдоого кредиттик ресурстарды алды. ЕCF программасы 2018-жылдын 8-апрелинде аягына чыкты.  

 


Датасы: 22.09.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Джангарачева Мира Камилевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 20-сентябрында кабыл алды. 

 


Датасы: 18.09.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультативдик кеңешинин отурумуна катышты 

 

Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, Армян Республикасынын Ереван шаарында 2018-жылдын 17-сентябрында болуп өткөн ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын валюта саясаты боюнча Консультативдик кеңешинин 17-отурумуна катышты. 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын төрагалары да  катышкан отурумда тараптар учурда орун алып жаткан экономикалык жагдай, мүчө мамлекеттерде 2018-жылы акча-кредит саясатын ишке ашыруунун жүрүшүн, мүчө мамлекеттердин жалпы финансы рыногу боюнча концепциянын долбоорун жана башка маселелерди талкуулашты. 

Отурумдун алкагында финансы рыногу чөйрөсүндөгү улуттук мыйзамдарды шайкеш келтирүү жөнүндө Макулдашууга кол коюлду. 

 


Датасы: 18.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 11-сентябрында Москва шаарында “Репутация” финансисттер сыйлыгынын лауреаттарын сыйлоо аземи болуп өттү. Бул иш-чарага финансы системасында эмгектенген алдыңкы эксперттер, мыйзам чыгаруу жана мамлекеттик аткаруу бийлик органдарынын өкүлдөрү, алдыңкы илимий институттардын профессорлору, ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин финансисттери, чет өлкөдөн келген делегациялар ж.б. катышты. 

Евразия экономикалык комиссия тарабынан уюшулган “Евразия экономикалык интеграцияны өнүктүрүүдө зор салым кошкондугу үчүн” номинациясында “Репутация” сыйлыгы менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Джусупов Тимур Джолчуевич сыйланды.  

Евразия экономикалык комиссиясынын Экономика жана финансы саясаты боюнча коллегиясынын мүчөсү Тимур Мекешевич Жаксылыков сыйлыкты тапшыруу менен бул номинация төрт жылдан бери бирдиктүү финансылык мейкиндикти түзүүгө катышкан ЕАЭБ өлкөлөрүнүн финансы рыногунун кесипкөй кесиптештерине тапшырылып келе жаткандыгын баса белгиледи. 

Өз сөзүндө Т.Джусупов, иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык билдирүү менен сыйлык жеке өзүнүн жетишкендиги эмес, Евразия мейкиндигине интеграциялануу жагында бүтүндөй Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жүргүзгөн ишине берилген баа болуп саналарын белгиледи. Ал: “Негизги өнөктөш өлкөлөр, бирликке мүчө мамлекеттер менен ЕАЭБ жалпы финансы рыногунун концепциясын түптөө жагында көптөгөн ишти аткарып жатабыз, буга чейин да аткарууга жетиштик жана мындан ары да бул багытта иш алып барууга даярбыз” деген пикирин билдирди.  

 

Маалымат үчүн: 

Бүткүл Россия финансисттеринин “Репутация” сыйлыгы 2010-жылы Россия Федерациясынын Финансы министрлигинин жана Россия Борбордук банкынын колдоосу астында “Сапфир” ассоциациясы, Финансы рыногунун кесипкөйлөр коому жана Эл аралык финансисттер гильдиясы тарабынан түзүлгөн. 

Бүткүл Россия финансисттеринин “Репутация” сыйлыгы Россия финансисттеринин кесипкөйлөр коому жана Эксперттик кеңеш тарабынан тандалган банк жана финансы чөйрөсүндө эмгектенген кызматкерлерге ыйгарылат. Мындан тышкары, кесипкөй ассоциациялар жана өз алдынча уюмдар тарабынан сунушталган, ар кандай финансылык сегменттерде эмгектенип, зор салым кошкон кесипкөй кызматкерлерге да тапшырылат.  

 

 

 


Датасы: 14.09.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк өлкө аймагынын жалпыга маалымдоо каражаттарында эмгектенген журналисттери үчүн семинар өткөрдү 

 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү үчүн “Улуттук банктын аткарган ролу жана функциялары” темасына арналган кезектеги окутуу семинары 2018-жылдын 14-сентябрында болуп өттү. Аталган иш-чарага Талас жана Нарын областтарынан 20 ашык масс-медиа өкүлдөрү катышты.   

Уюштурулган иш-чаранын алкагында Улуттук банктын адистери өлкөнүн башкы банкынын аткарган ролу жана функциялары, жүргүзгөн акча-кредит саясаты, баа туруктуулугуна жетүү, банктарга жана банк эмес финансы-кредит уюмдарына  жүргүзүлүүчү көзөмөл функциялары тууралуу маалымат беришти. Ошондой эле, банк системасынын ишине тиешелүү актуалдуу маселелер тууралуу айтылып, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу жагында жалпыга маалымдоо каражаттарынын аткарган ролу тууралуу да белгиленди. 

Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын начальниктери банк системасынын түзүлүшү, финансы-кредит уюмдарынын Улуттук банк тарабынан лицензия алышы тууралуу маалыматтарды атайын документалдуу тасмалар жана атайын колдонмо материалдар менен презентация түрүндө маалымат беришти.  

Семинардын жүрүшүндө журналисттерди улуттук валютанын курсун туруктуу сактоо, алмашуу курстары, заманбап төлөм системаларынын өзгөчөлүктөрү, кредит алуу жагында көйгөйлөр, ошондой эле депозит тууралуу суроолор кызыктырып, берилген суроолоруна адистерден даректүү жоопторду алышты.  

Өтүп жаткан жылдын июнь жана июль айларында ушундай эле окутуу семинарлары Ысык-Көл, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү арасында өткөрүлгөн.  

 

 

 


Датасы: 13.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 12-сентябрында Швейцария Улуттук банкынан келген делегация кезектеги иш сапар менен Улуттук банкка келип кетти. Делегацияны Швейцария Улуттук банкынын эки тараптуу кызматташуу департаментинин башчысынын орун басары, айым Лена Ли Андрезен жетектеди. Иш сапар учурунда техникалык көмөк көрсөтүү жана банктар ортосундагы кызматташтык маселелери талкууланды.  

 

 


Датасы: 07.09.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» долбоорун коомдук талкууга сунуштоодо. 

Долбоор, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Шыкмаматов тарабынан демилгелген Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” мыйзамына (мындан ары Мыйзам), анын ичинде Кыргыз Республикасынын “Күрөө жөнүндө” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык келтирүүнүн алкагында иштелип чыккан. Бул Мыйзам күрөөгө коюлган мүлктөн өндүрүп алуу тартиби боюнча маселелерди камтыйт. Күрөөгө коюлган мүлктөн өндүрүп алууда талаптарды так белгилөө аталган Мыйзамдын негизги максаты болуп саналат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Сектор ушул долбоор боюнча өз сунуш-пикирлерин 2018-жылдын 9-сентябрынан кечиктирбестен amuratov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. Сунуштар жок болгон учурда ал тууралуу расмий кат менен билдирүүнү өтүнөбүз. 

 


Датасы: 07.09.2018
Туруктуу шилтеме

Банктардын иштеринде тобокелдиктерди, экономиканын долларлашуунун денгээлин жана кредиттер боюнча пайыздык чендердин төмөндөтүү, ошондой эле коммерциялык банктарды айыл-чарбаны жана ошондой эле, экспортко багытталган жана импортту алмаштыруучу ишканаларды финасылоочу мамлекеттик прогламмаларга катышууну стимулдоо максатында Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 15-августунда № 2018-П-12\33-6-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынган. 

Жогорудагы токтому менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүлөр жана толуктоолор тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/2 токтому мене бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет жөнүндө” жобо. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Банк жөнүндө/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 07.09.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «Сэйф энд Саунд» кредиттик бюросу» жабык акционердик коомуна Кыргыз Республикасынын «Кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө» мыйзамына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык, кредиттик бюронун ишин жүзөгө ашыруу укугуна 2018-жылдын 27-августунда №02 лицензиясы берилди. 


Датасы: 06.09.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги менен биргеликте POS-терминалдардын орнотулгандыгына жеке ишкерлер менен юридикалык жактарга мониторинг жүргүздү   

  

Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган Мамлекеттик программанын иш-чараларын ишке ашыруунун алкагында, 2018-жылдын 4 жана 5-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери биргелешип банктык төлөм карт ээлерин тейлөө үчүн РOS-терминалдардын болушун текшерүү максатында Ош шаарында мониторинг жүргүзүштү.   

Мониторинг жүргүзүү үчүн сулуулук салондор, медициналык борборлор, дарыканалар, техника, кийим жана кеңсе буюмдарын сатуучу дүкөндөр, азык-түлүк дүкөндөр, коомдук тамактануу жайлар, май куюучу жайлары жана башкалар кирген 44 ишкана тандалып алынган. 

Мониторингдин жүрүшүндө Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери тарабынан POS-терминалдар орнотулбаган 30 ишкананын жетекчилерине жазма буйрук берилген.  

Берилген жазма буйруктарга ылайык, аталган соода-тейлөө ишканалары 2018-жылдын 30-сентябрына чейин POS-терминалдарды орнотууну камсыз кылуусу зарыл. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жазма буйругу аткарылбаган учурда, кызмат адамына 5 миң сомдон 10 миң сомго чейин айыптык төлөм төлөө жоопкерчилиги каралган. 

 

 


Датасы: 30.08.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан учурда Ысык-Көл областынын Бактуу-Долоноту айылында ат майданы жайгашкан аймакта 2018-жылдын 31-августунан 14-сентябрга чейин Улуттук банк тарабынан «Кыргызстандын Кызыл китеби», «Кыргыз каганатынын доору», «Тарыхый окуялар», «Улуттук музыкалык аспаптар» жана «Спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндар» серияларында чыгарылган коллекциялык монеталарды, ошондой эле жаңы чыгарылган «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» сериясынан «Улак тартыш» жана «Кыргыз каганатынын доору» сериясынан «Кыргыз боз үйү» коллекциялык монеталарын сатууга чыгарат.  

 


Датасы: 30.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 1-сентябрынан тартып 3-сентябрга чейин алдын алуу иштерин жүргүзүүгө байланыштуу сайтка кирүү мүмкүнчүлүгү убактылуу чектелет. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз. 

 


Датасы: 30.08.2018
Туруктуу шилтеме

Банк мыйзамдарынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Кыргыз Республикасынын төлөм системасы операторунун/төлөм уюмунун кызмат адамына 50 миң сом өлчөмүндө административдик айып салынды. 


Датасы: 28.08.2018
Туруктуу шилтеме

Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмунун (ОЭСР) көмөк көрсөтүүсү менен 2018-жылдын 27-28-августунда Ысык-Көл областында "КМШ мамлекеттеринде финансылык билим берүү" темасына арналган конференция болуп өттү. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлери, Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү уюмунун эксперттери, эл аралык уюмдардын, Россия Федерациясынын Финансы министрлигинин, Азербайжан Республикасынын Борбордук банкынын жана Билим берүү министрлигинин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын өкүлдөрү катышты.  

Конференцияда катышуучулар ортосунда Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдар аралыгында жогорулатуу программасын ишке ашыруу маселелери, аларды чечүү жолдору, ошондой эле мектептин билим берүү программасына финансылык сабаттуулуктун элементтерин киргизүүнүн, Кыргыз Республикасынын мугалимдерин тиешелүү даярдыктан өткөрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 28.08.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк жаңы коллекциялык монеталарды жүгүртүүгө чыгарат 

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын 28-августунан тартып "Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары" сериясынан "Улак тартыш" күмүш жана жез-никелден даярдалган коллекциялык монеталарын, ошондой эле "Кыргыз каганатынын доору" сериясынан "Кыргыз боз үйү" жез-никель коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарат.

«Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» сериясындагы «Улак тартыш» коллекциялык монетасы улуттук спорттун түрүн жандандыруу жана даңазалоо максатында чыгарылып, 2018-жылы өтө турган III Дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна арналган. 

Улакты эңип алып чаап бара жаткан атчандын сүрөтү монетанын негизги сюжетин түзөт. Тоонун элесин чагылдырган толкун сызыктар оюндун жүрүшүн чагылдырат. Монетанын жогору жагында Дүйнөлүк көчмөндөр оюунунун логотиби түстүү ыкмада түшүрүлүп, монетанын «Улак тартыш» деген аталышы рун жазуулары менен бастырылган. Ал эми монетанын сол жагында улакты эңип алып, чаап бара жаткан атчандын жана башка оюнчулардын элестери берилген. Күмүш монетанын оң жагында анын салмагы (31,10 г) жана сапат белгиси (Ag 925°) көрсөтүлгөн. 10 сом номиналы монетанын төмөн жагында берилген. 

Монетанын арткы бетинин ортосунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн.  

Монетанын арткы бетин тегерете «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары/World Nomad Games» жазуусун көрүүгө болот. Ал эми төмөн жагында монетанын чыккан жылы берилген (2018). 

«Кыргыз боз үйү» жез-никель коллекциялык монетасы кыргыз элинин кылым карыткан баа жеткис көркөм маданиятын даңазалоо максатында чыгарылууда. 

Монетанын алдыңкы бетине чагылдырылган боз үйдүн сүрөтү негизги сюжетти түзөт. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Боз үй» жазуусу орун алып, төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналы жана Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги - сом белгиси баш тамга менен асты сызылып баса көрсөтүлгөн, бул улуттук валютанын туруктуулугун тастыктоонун бир белгиси болуп саналат. 

Боз үйдүн сөлөкөтү берилген монетанын арткы бетинин борборунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Улуу кыргыз каганаты» жазуусу орун алган. Монетанын төмөн жагында чыккан жылы (2018) көрсөтүлгөн.  

Ар бир күмүш монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган. Ар бир жез-никель монетасы акрил капсуласына жайгаштырылган жана чөнөктүү таңычактарга салынган.   

  

Монеталардын мүнөздөмөлөрү:  

Аталышы  

Номиналы  

Металлы (сапат белгиси)  

Диаметри/өлчөмү 

(мм)  

Салмагы (г)  

Сапаты  

Нускасы (даанасы) 

Сатуу баасы 

(сом)  

Улак тартыш 

10 сом 

Күмүш 925°  

38,61х38,61 

31,10  

«Proof» 

1 000  

2 900 

1 сом 

Жез-никель  

30,00х30,00 

12,00 

«Proof-like» 

5 000 

700 

Кыргыз боз үйү 

1 сом 

Жез-никель  

30,00 

12,00 

«Proof-like» 

5 000 

450 

 

Улуттук банк тарабынан чыгарылган "Улак тартыш", "Кыргыз боз үйү" жана башка коллекциялык монеталар 2018-жылдын 31-августунан 14-сентябрына чейин Улуттук банктын кассаларында жана III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан учурда Чолпон-Ата шаарындагы ат майданы жайгашкан аймакта сатылат. 

 

 

 

 


Коллекциялык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

 


Датасы: 28.08.2018
Туруктуу шилтеме

 

 

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 4,75 пайыз  

деңгээлинде калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 28-августунда эсептик чен (чен саясаты) өлчөмүн 4,75 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2018-жылдын 28-августунан тартып күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында инфляциянын төмөнкү деңгээлде сакталуусу уланууда. Инфляция 2018-жылдын август айында (17-августка карата) ушул жылдын январь айындагы 3,2 пайыздан төмөндөө менен жылдык мааниде 1,0 пайызды түздү. Инфляциянын төмөндөгөн динамикасы азык-түлүк рыногунда түзүлгөн жагымдуу жагдайдан улам, мурдагы чейрек ичинде төмөндөгөн сыяктуу эле азык-түлүк товарларына баалардын төмөндөшү менен шартталган. Өлкөнүн экономикасындагы жагдайларга, тышкы чөйрөнүн өнүгүшүнө баа берүү орто мөөнөткө каралган мезгил ичинде инфляциянын динамикасын максаттуу көрсөткүчтүн чегинде 5-7 пайыз деңгээлинде болушун күтүүгө мүмкүндүк берет.  

Реалдуу ИДӨ 2018-жылдын январь-июль айларынын жыйынтыгы боюнча 0,2 пайызга кыскарган, ошол эле учурда экономиканын өсүшү «Кумтөр» ишканалары боюнча маалыматты эске албаганда 2,2 пайызды түзгөн. Экономиканын алгылыктуу өсүш арымы айыл чарба, курулуш, соода жана транспорт тармактарында байкалат. Экономиканын өнүгүшүнө салым, акча которуулардын улам өсүшүнүн эсебинен сыяктуу эле (2018-жылдын январь-июнь айларында өлкөгө келип түшкөн акча которуулардын таза агымы 10,2 пайызга өскөн) эмгек акыны айкын жогорулатуунун эсебинен да (эмгек акынын айкын өсүшү 2018-жылдын январь-июнь айларында 4,2 пайызды түзгөн) чогуу алынган суроо-талаптарды калыбына келтирүү менен камсыздалат. Кыргызстандын соода боюнча өнөктөш өлкөрүнүн экономикасынын алгылыктуу өсүш арымы орто мөөнөткө каралган мезгил аралыгында жергиликтүү экспортко болгон тышкы суроо-талапты колдоп турууга өбөлгө түзөт.  

Банк тутумунда ашыкча ликвиддүүлүк сакталууда, бул банктар аралык кредиттик ресурстар рыногунда айрым активдүүлүктүн төмөндөшүн шарттайт. Мындай жагдай Улуттук банк тарабынан ашыкча ликвиддүүлүктү алуу боюнча операциялардын жүргүзүлүшүн аныктайт. Жалпысынан алганда, акча рыногунун пайыздык чендери Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чекте сакталууда. 

Финансылык ортомчулук көрсөткүчтөрү алгылыктуу мүнөзгө ээ болууда. Коммерциялык банктардын кредит портфелинин өсүшү жана депозит базасынын кеңейиши байкалып, кредиттер боюнча рыноктун чендеринин төмөндөшү уланууда. Алсак, 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгы ичинде кредит боюнча орточо алынган пайыздык чен 0,8 п.п. 15,2 пайызга чейин төмөндөгөн. 

Өтүп жаткан жылдын август айынын орто ченинде ички валюта рыногунда сунушка караганда чет өлкө валютасына болгон суроо-талаптын өсүшү байкалган. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшилөө максатында валюталык интервенция операциясын ишке ашырган. Ички валюта рыногундагы абал туруктуу сакталууда. 

Улуттук банктын болжолдоолору боюнча учурда орун алган тенденциялар сакталган жана тышкы таасирлер жок болгон шартта, инфляция орто мөөнөткө каралган мезгил аралыгында акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчү 5-7 пайыз чегинде орун алат. Дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторунда орун алган келечектеги көрсөткүчтөргө байланыштуу тышкы сектор тарабынан ар түрдүү тобокелдиктердин болушун, ошондой эле ички шарттарды өнүктүрүүнүн тенденцияларын көңүлгө алуу менен Улуттук банк, эсептик чендин өлчөмүн сактоо чечимин кабыл алды. Акча-кредит саясатынын учурдагы багыты алдыдагы мезгил аралыгында тышкы таасирлер жок болгон шартта сакталат.  

Улуттук банк туруктуу негизде инфляцияга таасир берген тышкы жана ички факторлорго баа берип турат жана түптөлгөн экономикалык жагдайга жараша тиешелүү акча-кредит саясатынын чараларын кабыл алат.  

 

Маалымат үчүн: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2018-жылдын 24-сентябрында өтөт.  

 


Датасы: 27.08.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «МОЛ ТОКМОК» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 2015-жылдын 20-октябрындагы №556 лицензиясынын аракетин 2018-жылдын 27-августунан тартып 2018-жылдын 31-декабрына чейинки мөөнөткө токтотту. 

«МОЛ ТОКМОК» кредиттик союзу» финансылык кооперативинин юридикалык дареги - Чүй областы, Токмок ш., Совет көч., 14. 

«МОЛ ТОКМОК» кредиттик союзу» финансылык кооперативи Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 0 312 66 92 03. 

 


Датасы: 27.08.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Пакистан Улуттук Банкынын Бишкек Филиалы тарабынан ички аудитор кызмат ордуна сунушталган Ипасова Наргиза Аманбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 23-августунда кабыл алды.  

 


Датасы: 27.08.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 токтому менен бекитилген «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо талабына ылайык, төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын реестринде «АЙБИЭС МА» ЖЧКсы катталды. 

«АЙБИЭС МА» ЖЧКсына 2018-жылдын 23-августта төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашырууга лицензиялар берилген: 

№ 3024230818 маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына өз иш натыйжасынан болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу, өткөрүү, эсептешүүлөргө байланыштуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо; 

№ 2024230818 үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоо (процессинг, клиринг) кызмат көрсөтүүлөрүн төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына сунуштоо. 

 


Датасы: 24.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 22-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында «KG төлөм системаларынын операторлор ассоциациясы», «Кыргыз Республикасынын байланыш операторлор ассоциациясы», «Сунуштоочулар (өндүрүүчүлөр жана дистрибьюторлор) ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмелеринин, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКтын, уюлдук байланыш операторлорунун («Скай Мобайл» ЖЧКсы, «Альфа Телеком» ЖАК, «Нур Телеком» ЖЧКсы), төлөм системасынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын өкүлдөрү катышкан чекене төлөмдөр боюнча Кеңештин отуруму болуп өттү

Кеңешке катышуучулар «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун жаңы редакциясынын долбоору боюнча маселелерди талкуулап, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүү рыногуна инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды киргизүүнүн атайын режими жөнүндө» жобонун долбоорун кароого алышты.  

Отурумдун жыйынтыгында, кызыкдар болгон катышуучулар жобонун тиешелүү пунктулары боюнча өз сунуштарын кошумча сунушташат деген чечим кабыл алынды.  

 


Датасы: 17.08.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги менен биргеликте POS-терминалдардын орнотулгандыгына жеке ишкерлер менен юридикалык жактарга мониторинг жүргүздү   

  

Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга каралган Мамлекеттик программанын иш-чараларын ишке ашыруу алкагында, 2018-жылдын 17-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери биргелешип, банктык төлөм карт ээлерин тейлөө үчүн РOS-терминалдардын болушун текшерүү максатында Ысык-Көл областында мониторинг жүргүзүштү.   

Мониторинг жүргүзүү үчүн мейманканалар, санаторийлер, пансионаттар жана эс алуу борборлору кирген он төрт ишкана тандалып алынган.   

Мониторингдин жүрүшүндө Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери тарабынан POS-терминал орнотулбаган жети ишкананын жетекчилерине жазма буйрук берилген. Берилген жазма буйруктарга ылайык, аталган соода-тейлөө ишканалары 2018-жылдын 2-сентябрына чейин POS-терминалдарды орнотууну камсыз кылуусу зарыл. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин жазма буйругу аткарылбаган учурда, кызмат адамына 5 миң сомдон 10 миң сомго чейин айыптык төлөм төлөө жоопкерчилиги каралган. 

 

 


Датасы: 17.08.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарды системалуу түрдө аткарылбагандыгы ошондой эле анын директору текшерүү жүргүзүүгө каршылык көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ысык-Көл “Ишкер” микрокредиттик агенттиги мекемесинин 2003-жылдын 17-апрелинде №21 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн аракетин 2018-жылдын 23-августунан тартып токтотулат. Ысык-Көл  “Ишкер” микрокредиттик агенттиги мекемесинин дареги  Каракол шаары, Бооронбай Бий көчөсү, № 33 


Датасы: 17.08.2018
Туруктуу шилтеме

Банк инфраструктурасын коммерциалык банктардын агенттери аркылуу кеңейтүү максатында жана региондордо банктык чекене кызматтарынан калктын пайдалануусу жеткилүктүү болуу максатында 2018-жылдын 15-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76\8 «Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу». 

Жогоруда аталган жоболордун алкагында, POS-терминалдары орнотулган соода-тейлөө ишканалары, почта аркылуу банктык төлөм карттарынан 15 000 (он беш миң) сомго чейин нак акча алууга, кредиттерди, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдү, бардык салыктардын, айыптык төлөмдөрдүн түрлөрүн төлөөгө жана банктык карттан акча которууларды ишке ашырууга болот.  

Мындан тышкары, карт ээлери төлөмдөрдү mPOS (мобилдик пос-терминал), виртуалдык POS-терминал аркылуу төлөөгө, электрондук коммерция үчүн виртуалдык карттарды ачууга мүмкүнчүлүк алышат.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аталган ченемдик укуктук актылары менен төмөнкү шилтемеден таанышсаңыздар болот: http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=106&lang=KGZ 


Датасы: 17.08.2018
Туруктуу шилтеме

Бишкек шаарындагы «Дордой» соода борборундагы, «Алкан» базарындагы дареги боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясыз нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын жараны С.Н.А. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 


Датасы: 16.08.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААКсы тарабынан Башкы бухгалтер кызмат ордуна сунушталган Джусупова Мая Джолчуевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 16-августунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААКсы тарабынан Башкарманын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Цой Марина Климентьевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 16-августунда кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасыныны Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан  Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Шегай Жанна Виссарионовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 16-августунда кабыл алды. 

 


Датасы: 14.08.2018
Туруктуу шилтеме

Ысык-Көл областындагы фермердик топтор үчүн финансылык сабаттуулук боюнча пилоттук тренингдер өткөрүлдү 

Ысык-Көл областына караштуу Ак-Суу районунун Тепке айылында 2018-жылдын  

26-июлунан 10-августуна чейин Германия эл аралык кызматташуу коомунун (GIZ) колдоосу менен атайын окутуу курсун уюштуруу аркылуу фермердик топтордун бригадирлери үчүн финансылык сабаттуулук боюнча пилоттук тренингдер өткөрүлдү. Бул финансылык сабаттуулук боюнча окутуу курсу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги алдында автордук топтун жардамы менен Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун 2016-2020-жылдар аралыгында жогорулатуу программасын ишке ашыруунун алкагында иштелип чыккан.  

Алгачкы пилоттук тренинг Бишкек шаарында 13-20-июнь аралыгында жаштардын өкүлдөрүнө арналып өткөрүлгөн. Учурда бул тренингдин үчүнчү сериясын өлкөнүн аймактарынын биринде ишке ашыруу каралып жатат. Бул пилоттук иштин жыйынтыгында курс кайрадан жеткире иштелип чыгып, жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында колдонулат.  

 

 

 


Датасы: 10.08.2018
Туруктуу шилтеме

Эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти КИВИ Банк (акционердик коом) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык электрондук акча системасынын операторлор/эмитенттер реестрине 5007070818 каттоо номери менен киргизилди. 

 


Датасы: 08.08.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин Төрагасынын кызмат ордуна сунушталган Дербишалиев Адилет Эсенбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 7-августундада кабыл алды. 

 


Датасы: 07.08.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги менен биргеликте жеке ишкерлер жана юридикалык жактар тарабынан POS-терминалдар орнотулгандыгына мониторинг жүргүздү   

  

2018-жылдын 6-августунда Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлери биргелешип жеке ишкерлердин жана юридикалык жактардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-декабрындагы №869 «Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча чаралар жөнүндө» токтом талабынын аткарылышын текшерүү максатында мониторинг жүргүзүштү. Соода жана кызмат көрсөтүү тармагында иштеп жаткан ишкерлер аймактык жайгашуусуна жараша, белгиленген мөөнөттөргө ылайык, өз соода түйүндөрүндө жана соода кеңселеринде банктык төлөм карт ээлерин тейлөө үчүн РOS-терминалдарын орнотууга тийиш.   

Бул токтом, Кыргыз Республикасынын “Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө” мыйзамына ылайык, ар бир сатып алуучу нак сыяктуу эле, нак эмес түрдө да төлөөнү жүргүзүү укугуна ээ болгондуктан, сатуучу аларды мындай укуктан ажырата албастыгына байланыштуу кабыл алынган. Токтомдо айрым ишкердик түрлөрүнүн тизмеси көрсөтүлгөн, ага ылайык жеке ишкерлер жана юридикалык жактар өз ишин жүзөгө ашырган жерлерде банктык төлөм карттарын колдонуу менен төлөм жүргүзүү үчүн каралган жабдуулардын өз убагында орнотулушун камсыз кылууга милдеттүү. Бул тизмеге 50 чарчы метрден ашпаган соода түйүндөрүнөн башка бардык соода түйүндөрү кирет. Мындан тышкары, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иш алып барган мекемелер да өз кардарларына нак эмес эсептешүүгө шарт түзүп берүүгө тийиш, буга коомдук тамактануу жайлары, дарыканалар, медициналык борборлор, авто унааларга май куюучу жайлар, сулуулук салондору, мейманканалар жана башка ишкердик түрлөрү кирет. Жалпысынан анда 21 ишкердиктин түрү камтылган.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтом талабынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү үчүн бир нече соода ишканалары жана коомдук тамактануу жайлары тандалып алынган.   

Мониторингдин жүрүшүндө Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери POS-терминал орнотулбаган соода-тейлөө ишканаларына тиешелүү жазма буйруктар берилген. Жазма буйруктарга ылайык, ушул соода-тейлөө ишканаларына 2018-жылдын 30-августуна чейинки мөөнөттө POS-терминалдарды орнотуу тапшырмасы берилген. 

 


Датасы: 01.08.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы МКК «Финанс Кредит Строй» ЖЧКсынын №473 2012-жылдын 20-декабрындагы каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгү 2018-жылдын 31-июлунунан тартып кайтарылып алынды. 

МКК «Финанс Кредит Строй» ЖЧКсынын юридикалык дареги - Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 33/2-2. 

МКК «Финанс Кредит Строй» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчөсү, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 62 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 27.07.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Капитал Банк" ААКсы тарабынан ички аудитор кызматынын башчысы кызмат ордуна сунушталган Мусуралиев Марат Турсунбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 26-июлунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Бай-Түшүм" Банкы ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ибраимов Тамерлан Рыспековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 26-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 27.07.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 26-27-июлунда Кытай Эл банкынын Синьцзян бөлүмүнүн директору Го Цзяньвэй башында турган делегациясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына иш сапар менен келген. Иш сапардын жүрүшүндө финансылык чөйрөдөгү стандартташтыруу жана эки тараптуу соодада жана инвестицияларда юань менен эсептешүү саясаты боюнча пикир алмашуу болуп өттү. Өз кезегинде, Кытай тарап эл аралык CIPS төлөм системасын презентациялоо менен Улуттук банктын өкүлдөрүн ЭКСПО Кытай-Евразия алкагында боло турган «Жибек жолу» Экинчи финансылык форумуна катышууга чакырды. 

 


Датасы: 27.07.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 28-июлунда жана 29-июлунда профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу Улуттук банктын веб-сайты www.nbkr.kg убактылуу жеткиликсиз болушу мүмкүн. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз. 

 


Датасы: 20.07.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк "Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү/технологияларды жайылтуунун атайын регулятивдик режими жөнүндө" жобо долбоорун коомдук талкууга сунуштоодо.  

Долбоордо финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу, банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатуу жагында маселелерди чечүү үчүн инновациялык кызмат көрсөтүүлөрдү жайылтуу шарттарын түзүү каралган. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында "Улуттук банктын ченемдик актылары" / "Талкууга сунушталган долбоорлор" бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Сектор ушул Колдонмонун долбоору боюнча өз сунуш-пикирлерин 2018-жылдын 20-августунан кечиктирбей ukulmanbetov@nbkr.kg электрондук даректерине (Word форматтарында) жөнөтүүсүн өтүнөбүз. 


Датасы: 17.07.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктык мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча, Бишкек шаарында жайгашкан алмаштыруу бюросу 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылды. 

 


Датасы: 16.07.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» ЖАКы тарабынан ички аудит башкармалыгынын башчысынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Нарматова Гулбайра Жунусовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 12-июлунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуларына сунушталган Абдрашитов Закир Нурахматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 12-июлунда кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Балтабаев Азамат Равшановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 12-июлунда кабыл алды. 

 


Датасы: 09.07.2018
Туруктуу шилтеме

1. Улуттук банк «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорду коомдук талкууга сунуштоодо. 

Долбоор Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн негизги милдети катары Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн коммерциялык банктардын ишин лицензиялоо тартибин, банктын капиталында чектүү катышууга ээ болуу үчүн уруксат алуу тартибин, үлүшү азыраак акционерлердин (катышуучулардын) акцияларды сатып алуу тартибин, банктардын кызмат адамдарын макулдашууну, обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү аркылуу банктардын иш чөйрөсүн арттырууну, банктардын уставына сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу тартибин, ошондой эле мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүнү жөнгө салган нормаларды белгилөө саналат. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банк ушул долбоорго карата сын пикирлерди жана сунуштарды 2018-жылдын 9-августунан кечиктирбестен, zosokeeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөт. 

 

2. Улуттук банк «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо» жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” долбоорду коомдук талкууга сунуштоодо. 

Долбоор, банктарга микрофинансылык компанияга трансформациялануу жана андан ары банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана микрофинансылык компанияларды лицензиялоо жол-жоболорун өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүн сунуштоо максатында иштелип чыккан. 

Долбоор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банк ушул долбоорго карата сын пикирлерди жана сунуштарды 2018-жылдын 9-августунан кечиктирбестен, zosokeeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөт. 

 

3. Улуттук банк «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө» жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорду коомдук талкууга сунуштоодо. 

Долбоор уставдык жана/же өздүк (жөнгө салуучу) капиталдын минималдуу өлчөмүн түзүү боюнча талаптарды аткарбаган банктарга карата бирдиктүү талаптарды белгилөө максатында иштелип чыккан. Өз ишин белгиленген талаптарга ылайык келтирүү боюнча мөөнөт белгиленген, талаптарды аткарбаган шартта милдеттүү чектөөлөр боюнча талаптар жана банк катары ишин жүргүзүүнү токтотуу боюнча мөөнөттөр белгиленген. 

Долбоор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банк ушул долбоорго карата сын пикирлерди жана сунуштарды 2018-жылдын 9-августунан кечиктирбестен, zosokeeva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөт. 


Датасы: 09.07.2018
Туруктуу шилтеме

Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам талаптарын бузгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын төлөм уюмуна 20 миң сом административдик айып салынды

 


Датасы: 09.07.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Чанг Ан» Инвестициялык Банкы» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Нурматова Бермет Тажиковнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 2-июлунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин Төрагасынын кызмат ордуна сунушталган Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 2-июлунда кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «КШБ» ЖАКсы тарабынан Башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Дуйшегулов Марлис Каналбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 2-июлунда кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «КШБ» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Оспанкулова Карлыгаш Даулеткуловнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 2-июлунда кабыл алды; 

 


Датасы: 06.07.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын төрагасы Евразиялык өнүктүрүү банкынын (ЕӨБ) Башкармаcынын төрагасы менен жолугушту 

 

2018-жылдын 5-июлунда Евразиялык өнүктүрүү банкынын өкүлдөрүнүн Кыргыз Республикасына иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Евразиялык өнүктүрүү банкынын Башкармаcынын төрагасы А.Ю. Бельянинов менен жолугушту. Улуттук банкта болгон жолугушууда тараптар Кыргыз Республикасынын экономикалык абалын жана кызматташуунун перспективаларын талкуулашты. Улуттук банктын Евразиялык өнүктүрүү банкы менен кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү макулдашылды. 

 

 


Датасы: 05.07.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Талас “Ишкер” микрокредиттик агенттиги мекемесинин 2003-жылдын 15-апрелинде 20 жана Ош “Ишкер” микрокредиттик агенттиги мекемесинин 2003-жылдын 5-июнунда №38 каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктөрүнүн аракетин 2018-жылдын 2-июлунан тартып токтотулат. 

Талас “Ишкер” микрокредиттик агенттиги мекемесинин дареги Талас шаары, Ж. Мырзалиев көчөсү, № 83

Ош “Ишкер” микрокредиттик агенттиги мекемесинин дареги Ош шаары, Ленина көчөсү, № 318. 

 


Датасы: 05.07.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү фактысы боюнча Ош шаарынын тургуну М.М.Ш. 100 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылышты. 

 


Датасы: 05.07.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк мыйзамдарынын чөйрөсүн укук бузу фактысы боюнча Ош шаарындагы алмаштыруу бюронун кызматкери И.Б.Дж. 20 000 сом, алмаштыруу бюросу 100 000 сом жана Жалал-Абад шаарындагы микрокредиттик компаниясынын жетекчиси 50 000 сом айып салуу менен административдик жоопкерчиликке тартылышты. 

 


Датасы: 05.07.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Статистикалык маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу, түзүү жана жайылтуу боюнча тажрыйбалык маселелер» темасында семинар өткөрүүдө 

2018-жылдын 3-июлунан 5-июлуна чейинки мезгил ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында «Статистикалык маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу, түзүү жана жайылтуу боюнча тажрыйбалык маселелер» темасында семинар өткөрүлүп, ага Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Польша Республикасынын, Россия Федерациясынын жана Тажикстан Республикасынын борбордук (улуттук) банктарынын өкүлдөрү катышышты. 

Семинардын жүрүшүндө борбордук (улуттук) банктардын өкүлдөрү - Евразия борбордук (улуттук) банктарынын кеңешинин жана башка өлкөлөрдүн борбордук банктарынын катышуучулары финансы секторунун статистикасын, акча-кредиттик статистиканы топтоо, иштеп чыгуу жана сактоо боюнча тажрыйба алмашышты.   

 

 

 

 


Датасы: 02.07.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун жаңы редакциясынын долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2018-жылдын 29-июлунан кечиктирбестен жөнөтүүлөрү зарыл. 


Датасы: 29.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамын колдонууга киргизүү жөнүндө” мыйзамынын 3-беренесинин 4-пунктуна ылайык, иштеп жаткан банктар (анын ичинде банк-резидент эместердин филиалдары) 2018-жылдын 1-июлуна чейин минималдуу уставдык капиталды 600 млн. сом өлчөмүндө түзүүгө тийиш. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-3-(ченемдик укуктук актылар) «Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (регулятивдик) капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө» токтомунун 3-пунктуна ылайык, жаңы түзүлгөн жана иштеп жаткан коммерциялык банктар (анын ичинде чет өлкө банктарынын филиалдары) үчүн өздүк (регулятивдик) капиталдын минималдуу өлчөмү боюнча экономикалык ченем иштеп жаткан коммерциялык банктар үчүн белгиленген минималдуу  уставдык капитал өлчөмүнөн төмөн эмес белгиленген.   

Азыркы учурда Улуттук банк, коммерциялык банктар уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү боюнча талаптарды Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу” мыйзамына ылайык аткаруусуна мониторинг жүргүзүүдө

Коммерциялык банктар уставдык жана өздүк (регулятивдик) капитал боюнча белгиленген талаптарды аткарбаган шартта Улуттук банк тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү чаралар көрүлөт. 

 


Датасы: 28.06.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 27-июнундагы Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынган токтомуна ылайык «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2018-жылдын 28-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилген. 

Абдулдабеков Р.А. «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 


Датасы: 28.06.2018
Туруктуу шилтеме

Эл аралык валюта фондунун миссиясы Кыргызстанда өз ишин баштады 

2018-жылдын 28-июнунан тартып Кыргыз Республикасында Эл аралык валюта фондунун (ЭВФ) миссиясы өз ишин баштады. 

Өлкө экономикасында акыркы тенденцияларды, 2018-жылга карата мамлекеттик бюджеттин аткарылышын жана жакынкы мезгилге келечектерди талкулоо ЭВФтин миссиясынын негизги максаты болуп эсептелинет. 

Бул иштин алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Улуттук банктын жана башка уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлөт. ЭВФтин миссиясы ушул жылдын 9-июлуна чейин ишин жүргүзөт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БТА Банкы» жабык акционердик коомуна ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү жөнүндө 2018-жылдын 20-июнунда чечим кабыл алды. 


Датасы: 26.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн  

4,75 пайыз деңгээлинде калтырган  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 25-июнунда эсептик чен (чен саясаты) өлчөмүн 4,75 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алган. Чечим 2018-жылдын 26-июнунда күчүнө кирет.  

Кыргыз Республикасында инфляция жыл башынан бери төмөндөөсүн улантууда. 2018-жылдын июнь айында (15-не карата) инфляциянын жылдык мааниси 1,0 пайызды түзгөн. Азык-түлүк товарларына баанын төмөндөөсү инфляциялык чөйрөнүн төмөн болушунун негизги фактору бойдон калууда. Ички жана тышкы рыноктордо алгылыктуу жагдайдын сакталып турушу жана кошумча таасирлердин жок болушу шартында инфляция динамикасы орто мөөнөткө каралган мезгил ичинде акча-кредит саясатынын 5-7 пайыз максаттуу көрсөткүчүнөн ашпайт.  

Кыргыз Республикасындагы экономикалык жигердүүлүк бир аз басаңдаган. Реалдуу ИДӨ 2018-жылдын январь-май айларынын жыйынтыгы боюнча «Кумтөр» ишканалары боюнча маалыматты эске албаганда, 0,7 пайызга өскөн. Экономиканын алгылыктуу өсүш арымы акча которуулардын агылып кирүүсүнүн улануусу жана реалдуу эмгек акынын көбөйүүсү эсебинен жеке керектөө аркылуу камсыз болгон. 2018-жылы Кыргызстандын соода боюнча өнөктөш өлкөрүндө алгылыктуу экономикалык жагдайдын мындан ары да сакталып турушу өлкөнүн экономикалык жигердүүлүгүнө оң таасирин тийгизээри күтүлүүдө.  

Банк тутуму, мурдагыдай эле, жетиштүү ликвиддүүлүк деңгээлине ээ. Жеңилдетилген акча-кредит шарттары акча рыногунун пайыздык чендеринин бир аз төмөндөшүнө өбөлгө түзгөн. Банктар аралык кредиттик ресурстар рыногунда жигердүүлүк бир аз төмөндөгөн. Мурда көрүлгөн акча-кредит саясатынын чаралары кредиттер боюнча рыноктук чендердин төмөндөшүнө жана экономиканы кредиттөө көлөмүн арттырууга таасирин тийгизүүдө. Ички валюта рыногунда жагдай туруктуу катары мүнөздөлгөн. 

Чогуу алгандагы суроо-талаптын алгылыктуу динамикасы жеңилдетилген акча-кредит шарттары менен катар эле, кошумча таасирлер жок учурда, орто мөөнөттүк келечекте инфляция динамикасынын бир аз калыбына келишин камсыз кылат. Тышкы сектордо тобокелдиктердин балансташуусун жана ички шарттардын өнүгүү тенденцияларын эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн сактоо чечимин кабыл алган. Улуттук банк келерки мезгил ичинде да тышкы таасирлер орун албаган шартта, акча-кредит саясатынын учурда жөнгө салынган багытын улантууга ниеттенүүдө

Улуттук банк туруктуу негизде инфляцияга карата тышкы жана ички факторлордун таасирине баа берүү менен экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт. 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2018-жылдын 27-августунда өткөрүлөт.  

 

 


Датасы: 25.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өткөн эл аралык акча которуулар системасынын реестринде «ФедПэй» системасы катталды. 

Эл аралык акча которуулар системасынын оператору «ФедПэй» АК Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоо жол-жобосунан өттү. Реестрде 1043220618 номери ыйгарылган.  

 


Датасы: 22.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАКсы тарабынан Башкарманын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Саидахматов Махмуджон Тажирахматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 21-июнунда кабыл алды. 


Датасы: 22.06.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын кызматкерлери мектеп-интернатынын окуучулары үчүн ачык сабак өткөрүштү 

2018-жылдын 20-июнунда Улуттук банктын кызматкерлери Бишкек шаарындагы №71 мектеп-интернатынын окуучулары үчүн улуттук валютасомдун 25 жылдыгына арналган, финансылык сабаттуулуктун негиздери боюнча ачык сабак өткөрүштү. Анын жүрүшүндө балдар алгачкы акчанын пайда болуу тарыхы, улуттук валютанын түптөлүшү, банкноттордун коргоо белгилери тууралуу маалымат алышты.  

Мындан тышкары, балдарга Улуттук банк тарабынан атайын чыгарылган “Акча алиппеси” китепчелери тартууланып, Кыргызстандагы БУУ Балдар фондунун колдоосунда жаралган “Керемет көч” анимациялык фильминин жаңы сериясы көрсөтүлдү. Китептеги жана мультфильмдеги каармандар балдарга акчанын баалуулугу, улуттук валюта, үй-бүлөлүк бюджет тууралуу жөнөкөй жана жеткиликтүү формада айтып беришти.  

 

 

 

 


Датасы: 22.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон өткөн эл аралык электрондук акча системасынын операторлор/эмитенттер реестрине «RPS Asia» жоопкерчилиги чектелген шериктештиги жана «ГЛОБПЭЙ» жоопкерчилиги чектелген коом киргизилди 

Эл аралык электрондук акча системасынын оператору «RPS Asia» жоопкерчилиги чектелген шериктештик Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык электрондук акча системасынын операторлор/эмитенттер реестрине 5005210618 каттоо номери менен киргизилди.  

Эл аралык электрондук акча системасынын оператору «ГЛОБПЭЙ» жоопкерчилиги чектелген коом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык электрондук акча системасынын операторлор/эмитенттер реестрине 5006210618 каттоо номери менен киргизилди.  

 


Датасы: 22.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына төлөм системасына тиешелүү маселелер боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» («Кыргыз Республикасында банктык төлөм карттар жөнүндө» жана «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жөнүндө» жоболорго) токтом долбоорун (мындан ары-Долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдары долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2018-жылдын 21-июлунан кечиктирбестен жөнөтүүлөрү зарыл.». 


Датасы: 21.06.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча  

Жумушчу топтун бешинчи отуруму 

2018-жылдын 21-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алкагында Улуттук төлөм системаларынын өнүгүшүн координациялоо боюнча жумушчу топтун бешинчи отуруму болуп өттү.  

Отурумга Армения Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казахстан Республикасынын, Россия Федерациясынын жана Кыргыз Республикасынын борбордук (улуттук) банкынан Жумушчу топтун мүчөлөрү катышты.  

Отурумдун жүрүшүндө кийинки багытттар боюнча суроолор талкууланган:  

- улуттук төлөм карттарын интеграциялоо; 

- финансылык маалымат форматтары боюнча эл аралык стандарттарды киргизүү (ISO 20022 стандарты); 

- финансылык маалыматтарды өткөрүү

- финансылык технологияларды өнүктүрүү

- киберкоопсуздук боюнча кызматташуу.  

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 21.06.2018
Туруктуу шилтеме

«Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзам талаптарын бузгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкына 50 миң сом жана коммерциялык банктын бир кызмат адамына 10 миң сом административдик айып салынды. 

 


Датасы: 19.06.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 18-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Ак Банк» ААКсына 2018-жылдын 19-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган. 

Шаршекеева К. Ш. кол коюу укугу менен «Ак Банк» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 11.06.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Башкарманын төрайымы кызмат ордуна сунушталган Черикбаева Маргарита Шаимовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 8-июнунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Башкарманын мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Фефилова Наталия Германовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 8-июнунда кабыл алды;. 

 


Датасы: 08.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2018-жылдын 8-июнунда Улуттук банктын Төрагасы Т.С. Абдыгуловдун Улуу Британиянын жана Түндүк Ирландиянын Бириккен Королдугунун Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси Р. Орд-Смит жана Улуу Британиянын Эл аралык өнүктүрүү боюнча министрлигинин (DFID) өкүлдөрү менен жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасындагы күндөлүк экономикалык кырдаал жана кызматташуунун келечеги талкууланды. 

 


Датасы: 07.06.2018
Туруктуу шилтеме

Жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ишин жөнгө салган Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын алдынкы эл аралык тажрыйбага ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 30-майында №2018-П-12/20-2-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү туралуу» токтом кабыл алынган. 

Жогоруда аталган токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү боюнча жалпы принциптер жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 токтому менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги №16/3 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы №3/3 токтому менен бекитилген «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобого. 

Токтом 2018-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк жөнүндө/Банктык мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банк эмес финансы уюмдарынын ишин жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 05.06.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк банк ишин жөнгө салуу маселелери боюнча «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» долбоорун коомдук талкууга чыгарууда. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан жана Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду камтыйт:  

- Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 токтому менен бекитилген Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы № 37/5 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө” жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 29-декабрындагы № 36/13 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктардын ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдар боюнча ачык позицияларынын лимиттерин сактоонун тартиби жөнүндө” нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майындагы № 19/12 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө” жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы № 32/7 токтому менен бекитилген Аудит боюнча комитетке карата негизги талаптар; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 25-ноябрындагы № 30/5 “Банктарда төлөм багытын эсепке алуу жөнүндө” нускоо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы № 28/3 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит уюмдарында бухгалтердик эсепке алуу боюнча эсептер планы; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-4-(НПА) токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө” жобо; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-майындагы № 19/13 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө” жобо. 

Долбоор банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сунуш-пикирлерин 2018-жылдын 1-июлунан кечиктирбестен aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсүн өтүнөбүз. 

 


Датасы: 05.06.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарда тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясынын долбоорун коомдук талкууга чыгарууда. 

Долбоор ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктарда орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө системасына карата талаптарды эл аралык тажрыйбаны жана «Ислам финансы кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштаган институттар үчүн тобокелдиктерди тескөө боюнча жетектөөчү принциптер» IFSB 1 стандартын эске алуу менен кайра карап чыгууга байланыштуу иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет сайтынын «Ченемдик актылар//Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банк ушул долбоорго карата сын пикирлерди жана сунуштарды 2018-жылдын 1-июлунан кечиктирбестен, eaidarov@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүнү өтүнөт. 

 

 


Датасы: 05.06.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр жана эсептешүүлөр үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга каралган мамлекеттик программаны жана Кыргыз Республикасынын Президентинин “2018-жылды Региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялоо жөнүндө” жарлыгын аткаруунун алкагында Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Л.Дж. Орозбаева, Төлөм системалары башкармалыгынын кызматкерлери, «Айыл Банк» ААКсынын жана «РСК Банк» ААКсынын Башкармасынын төрагаларынын орун басарлары, “Банк аралык процессинг борбору” ЖАК жана “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын облустук жана райондук филиалдарынын жетекчиликтеринин катышуусу менен биргеликте 2018-жылдын 28-майынан 1-июнуна чейин Талас, Жалал-Абад жана Ош облустарынын алыскы аймактарында банктык жабдуулардын (банкоматтар, POS-терминалдар) орнотулгандыгына, аймактарда нак эмес эсептешүүгө өтүү жана аларды чечүү маселелерине мониторинг жүргүзүлдү

Мониторингдин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жетекчилиги, райондук администрациялардын жетекчиликтери жана «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын облустук, райондук филиалдырын жетекчилери менен жолугушуу өткөрүлүп, алыскы аймактарды банктык жабдуулар менен камсыз кылуу маселелери талкууланды. 

Жолугушуу учурунда жергиликтүү жетекчилик аталган облустардын айылдарында почтанын байланыш бөлүмдөрүндө банктык карт аркылуу нак акчага айландыруу жана төлөмдөрдү жүргүзүү (салыктар жанаэлектр энергиясы үчүн) банктын POS-терминалы орнотулушу жөнүндө маалымдалган. «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасынын макулдашуусу менен, почтанын башка алыскы аймактардагы бөлүмдөрүнө да POS-терминалдарды орнотуу улантылат. 

Мындан тышкары 2018-жылдын 31-майында Улуттук банктын Ош облустук башкармалыгынын базасында Банк аралык процессинг борборунун Персоналдаштыруу борборунун ачылышы өкөрулгөн. Персоналдаштыруу борбору мындан ары түштүк региондорду банктык төлөм карты менен камсыз кылып, аларды кардарларга жеткирүү мөөнөтүн кыскартат. 

 


Датасы: 01.06.2018
Туруктуу шилтеме

Бишкек эл аралык финансылык форуму-2018 

 

Бүгүн, 1-июнда, Бишкекте улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылгандыгынын 25 жылдыгына арналган, “Финансы чөйрөсүндөгү тренддер. Андан ары өнүгүү вектору” темасында 2018-жылдын Бишкек эл аралык финансылык форуму болуп өттү. Форум Улуттук банк менен биргеликте Кыргыз банктар бирлиги тарабынан уюштурулган. 

Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов өз сөзүндө, финансы чөйрөсүнө жаңы технологиялар киргизилип, алар финансы институттарынын жана алардын кардарларынын өз ара иш алып баруу форматын финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетүү жагына өзгөртүп жаткандыгын белгиледи. Ошону менен бирге эле, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн санарип эволюциясында коопсуздукту камсыз кылуу муктаждыгы да күч алаарын кошумчалай кетти. “Технологиялардын чабалдыгы акча сарптоолорго дуушар кылып, керектөөчүлөрдүн финансылык системага болгон ишенимин жоготууга алып келиши мүмкүн, - деди Толкунбек Абдыгулов. Ушуга байланыштуу, мыйзам боюнча Улуттук банктын негизги милдеттеринин бири болуп, Кыргыз Республикасынын банк жана төлөм системаларынын натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу саналат, инфраструктураны өркүндөтүү жана жөнгө салуу менен булардын ишине дайыма технологиялык деңгээлде колдоо көрсөтүп туруу биз үчүн маанилүү”. 

Форумдун жүрүшүндө мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, финансылык институттардын, жергиликтүү жана чет өлкөлүк компаниялардын жетекчилери жана өкүлдөрү финансы-кредиттик чөйрөдөгү актуалдуу маселелерди, Кыргызстанда төлөм технологияларын жана “жашыл” экономиканы андан ары өнүктүрүү келечектерин талкуулашты.  

 

 

 

 


Датасы: 01.06.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылгандыгынын 25 жылдыгына арналган видеороликтер боюнча сынактын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи 

 

Бүгүн, 2018-жылдын 1-июнунда, Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын 25 жылдыгына арналган видеороликтер боюнча сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшырды. Сынак улуттук валютанын мааракесине коомчулуктун көңүлүн буруу максатында, каалоочулар арасында, 2018-жылдын 1-мартынан 18-майына чейинки мезгил аралыгында өткөрүлгөн. 

Ширин Шайлоо кызы сынактын жеңүүчүсү деп таанылып, ага "Курманжан Даткага 200 жыл" алтын монетасы тапшырылды. Экинчи орунга Сергей Пак ээ болуп, беш граммдык куйма алды. Ал эми үчүнчү орун Даир Исыкеевге ыйгарылды, ал 2 граммдык алтын куйманын ээси болду. "Үкү" күмүш монетасы кызыктыруучу сыйлыктын ээси катары таанылган Арстан Бешимбаевге берилди.  

Улуттук банктын Төрагасы жеңүүчүлөргө сынакка катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, аларга бекем ден соолук, иштерине ийгилик жана чыгармачылык жетишкендиктерди каалады.  

 

Жеңүүчүлөрдүн эмгектерин төмөнкү шилтемеден көрө аласыздар.  

 


Датасы: 01.06.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "РСК Банкы" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Айсултанова Жибек Бакасовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 31-майында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "РСК Банкы" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Жакыбалиев Адилет Курманбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 31-майында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Компаньон Банкы" ЖАКсы тарабынан Башкарманын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Бапа уулу Кубанычбектин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 31-майында кабыл алды. 

 


Датасы: 30.05.2018
Туруктуу шилтеме

Бүгүн, 2018-жылдын 30-майында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына банк ишине тиешелүү ар түрдүү маселелер боюнча тажрыйба алмашуу максатында Өзбекстан Республикасынын Борбордук банкынын Төрагасынын орун басары Норкулов Ильхом мырза башында турган делегация келди. Бул визит ушул эле жылдын 10-майында Улуттук банктын Төрагасы Т.С. Абдыгулов менен Өзбекстан Республикасынын Борбордук банкынын Төрагасы М.Б. Нурмуратовдун эки тараптуу жолугушуусу учурунда жетишилген макулдушуунун негизинде өтүп жатат. 

2018-жылдын 2-июнуна чейин созулуучу визиттин жүрүшүндө акча-кредит саясаты, финансы статистикасы, нак акча жүгүртүү, финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу жана кредиттик бюролордун ишин жөнгө салуу боюнча маселелер талкууланат, ошондой эле айрым эксперттик жолугушуулар өткөрүлөт. Датасы: 29.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын 2000 сом номиналындагы эстелик банкнотасы Даллас (АКШ) шаарында 2018-жылдын 21-майынан 24-майына чейинки аралыкта өткөн «Banknote 2018» эл аралык конференциясында «Банкнот индустриясында эң мыкты инновация» номинациясы боюнча жеңүүчү катары аныкталган. Аталган иш-чара банкнот чыгаруу жагында эң башкы конференция-форум болуп саналат жана анда банкнот чыгаруу индустриясындагы акыркы тенденцияларга жана технологияларга көңүл бурулат.  

Аталган эң абройлуу сыйлык Эл аралык ассоциация тарабынан 2000 сом номиналындагы банкнотто айрыкча MOTION SURFACE™ микрооптикалык тилке жаңы коргоо элементи түшүрүлгөндүгү үчүн ыйгарылган.   

 


Датасы: 29.05.2018
Туруктуу шилтеме

Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн  

4,75 пайызга чейин төмөндөттү 

 

 

Улуттук банк Башкармасы 2018-жылдын 28-майында эсептик чен өлчөмүн (чен саясаты) 25 базистик пунктка 4,75 пайызга чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Чечим 2018-жылдын 29-майынан тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында инфляция төмөн деңгээлде чектелип турууда. Жылдын май айы ичинде (18-не карата) инфляциянын жылдык мааниси жыл башындагы 3,7 пайыздан төмөндөп олтуруп, 1,6 пайызды түзгөн. Баанын төмөндөшү товарлардын азык-түлүк тобу боюнча жүрүүдө, бул эл аралык азык-түлүк рыногунда алгылыктуу жагдайдын сакталышы менен шартталган. Азык-түлүккө, анын ичинде импорттолуп алынгандарга баанын туруктуу сакталышы менен катар эле, ички суроо-талаптын учурда калыбына келип жатышы орто мөөнөттүк мезгил ичинде баанын акча-кредит саясатынын максаттуу көрсөткүчүндө 5-7 пайыз чегинде сакталарына өбөлгө түзөт. 

Кыргызстандын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүндө калыптанган экономикалык жагдай жана алардын келечек багыты республиканын экономикалык өнүгүшү үчүн алгылыктуу өбөлгөлөрдү түзүү менен өсүш тенденциясынын сакталып калышын бекемдөөдө. Республиканын экономикасындагы алгылыктуу өсүш арым акча которуулардын туруктуу агымы жана эмгек акынын көбөйүшү алкагында өсүшкө ыктаган чогуу алгандагы суроо-талап менен колдоого алынууда. 2018-жылдын январь-апрель айларынын жыйынтыгы боюнча айкын ички дүң өнүм 1,3 пайызга, ал эми «Кумтөр» алтын-кенин казып алуу ишканаларындагы маалыматтарды эске албаганда 2,5 пайызга өскөн. Экономиканын негизги секторлорунда өндүрүштүн күч алышы байкалууда. 2018-жылы өлкө экономикасынын реалдуу сектору потенциалдуу деңгээлге чейин жеткен өсүштү тастыктоодо.  

Монетардык сектор алгылыктуу тенденциялардын сакталышы менен мүнөздөлүүдө. Банк секторунда ликвиддүүлүк жетиштүү деңгээлде. Акча рыногунда пайыздык чендер Улуттук банк белгилеген пайыздык чекте сакталып, пайыз саясаты ченине жакындашууда. Банктар аралык кредиттик ресурстар рыногунда жигердүүлүк сакталууда. Буга чейин көрүлгөн акча-кредит саясатынын чаралары кредит боюнча рыноктук чендердин төмөндөшүнө жана экономиканы кредиттөө көлөмүн арттырууга таасир этүүдө. Учурда ички валюта рыногунда жагдай туруктуу.  

Тышкы инфляциялык таасир жана өсүшкө ыктаган чогуу алгандагы суроо-талап, кошумча таасирлер келип чыкпаган шартта өлкөдө келерки мезгил ичинде алгылыктуу инфляция динамикасын камсыз кылат. Тышкы сектор шартташы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөөгө алууга мүмкүн экендигин жана ички шарттардын өнүгүү багытын эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн төмөндөтүү чечимин кабыл алган. Бул, албетте экономиканын реалдуу секторуна өбөлгө түзүүчү чараларды андан ары колдоого алууга мүмкүндүк берет. Улуттук банк келерки мезгил ичинде да тышкы таасирлер орун албаган шартта, акча-кредит саясатынын учурда жөнгө салынган багытын улантууга ниеттенүүдө.  

Борбордук банк туруктуу негизде инфляцияга карата тышкы жана ички факторлордун таасирине баа берүү менен экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине тиешелүү кийинки отуруму 2018-жылдын 25-июнуна пландаштырылган.  


Датасы: 29.05.2018
Туруктуу шилтеме

Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин көчмө отуруму Улуттук банкта 

 

2018-жылдын 28-майында Улуттук банкта Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин көчмө отуруму болуп өттү.  

Отурумдун жүрүшүндө Улуттук банк тарабынан акча-кредит саясаты, эл аралык камды тескөө жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылып жаткан иши тууралуу маалымат берилди.  

Улуттук банктын Төрагасы Толкунбек Абдыгулов депутаттардын суроолоруна жооп берүү менен, Улуттук банк өз саясатынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана карамагындагы акча-кредит саясат инструменттерине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жана аларды өркүндөтүү жагында туруктуу иш жүргүзөөрүн билдирди. Ошондой эле Улуттук банктын 2017-жыл ичиндеги пайдасы 2,3 млрд. сомду түзгөндүгүн, анын 2,07 млрд. сому республикалык бюджетке которулгандыгын, ал эми алтын валюталык кам көлөмү 2,2 млрд. АКШ долларын түзөөрүн депуттарга маалымдай кетти.  

Көчмө отурумда төлөм системасын өнүктүрүү, нак эмес төлөмдөр үлүшүн көбөйтүү, өлкө экономикасын доллардан арылтуу маселеси жана валюта рыногунда түптөлгөн жагдай да талкууланган. 

 

 


Датасы: 28.05.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Чанг Ан" Инвестициялык Банкы" ААКсы тарабынан Башкарманын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Асылбеков Сардар Сатымкуловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-майында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "ФИНКА Банкы" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Карпович Станислав Евгеньевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-майында кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН" ААКсы тарабынан Аудит боюнча комитетинин төрайымы кызмат ордуна сунушталган Лайлиева Майя Джумакановнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-майында кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Капитал Банкы" ААКсы тарабынан Башкарманын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мусуралиев Нурдин Соотбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-майында кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Бай-Тушум" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчѳсү - Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шульган Юрий Богдановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-майында кабыл алды; 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Бай-Тушум" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчѳсү кызмат ордуна сунушталган Вардания Лида Кандитовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-майында кабыл алды; 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчѳсү кызмат ордуна сунушталган Осак Юсуф Дюрандын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 25-майында кабыл алды. 

 


Датасы: 24.05.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 24-майында “Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу” долбоорунун бүтүрүүчүлөрүнө сертификат тапшыруу аземи болуп өттү 

 

“Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесипкөй окутуу” долбоору аралыктан окутуу аркылуу ишке ашырылат, анда алган теориялык билимдерин иш жүзүндө бекитүү каралган. Долбоордо коммерциялык банктардын иш тажрыйбасы 2 жылдан ашпаган 26 жашка чейинки жаш адистери окутуудан өткөрүлөт. Мында гендердик тең укуктуулук (50%) да эске алынган. Окутуу Улуттук банктын базасында 7 модуль боюнча (“Экономикалык алкактык шарттар”, “Эсептешүү эсеби жана төлөм жүгүртүүсү ”, “Бухгалтериянын негиздери”, “Ченемдик укуктук база”, “Кредиттик операциялар”, “Аманаттар боюнча операциялар”, “Кардарлар менен коммуникацияны жөнгө салуу”) ишке ашырылган. Бүгүнкү күндө 270 ашуун банк адистери даярдыктан өткөн. Сертификаттарды тапшыруу аземине Улуттук банктын Төрагасынын орун басары Лада Орозбаева жана Германия Эл аралык кызматташуу боюнча аманат кассалар фондусунун аймактык жетекчиси Ульрих Кинитц мырза, Германия Федеративдүү республикасынын элчилигинин Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Касьен Онезорге катышты.  

 


Датасы: 24.05.2018
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Россия-Кыргызстандык "АМАНБАНК" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Матшах бин Сапуандын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 23-майында кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Россия-Кыргызстандык "АМАНБАНК" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Мохд Файруз бин Матшахдын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 23-майында кабыл алды. 

 


Датасы: 24.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын “Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жащырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракетти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндөмыйзам талабын бузууга жол бергендиги үчүн республиканын аймагында иштеп жаткан коммерциялык банктын бир кызмат адамына 7000 сом өлчөмүндө административдик айып салынып, эки кызматкерине эскертүү берилген. 

 


Датасы: 24.05.2018
Туруктуу шилтеме

Банк ишине тиешелүү мыйзам талаптарын бузууга жол берүү фактысы боюнча Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктардын биринин үч кызматкеринин ар бирине 20 000 сомдон айып салуу аркылуу аларды административдик жоопкерчиликке тартуу чаралары көрүлгөн. 

 


Датасы: 23.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын систематикалык түрдө бузгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бекмолдо айыл өкмөтүн өнүктүрүү» МКА КФ №147 2007-жылдын 6-ноябрында каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн 2018-жылдын 21 майынан тартып кайтарылып алынды. 

«Бекмолдо айыл өкмөтүн өнүктүрүү» МКА КФ юридикалык дареги - Талас облусу, Талас району, Сасыкбулак айылы, Жумагул уулу көчөсү, айыл өкмоттүн имараты. 

 


Датасы: 22.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы жана күнүмдүк отчетторду тапшырбагандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын 18 майынан баштап нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларынын төмөнкү алмашуу бюролордун лицензияларын кайтарып алды: 

- ЖЧК «Ключевка», лицензиясы 2015-жылдын 29 октябрынан №5393; 

- ЖЧК «МД Арууке» (MD Aruuke), лицензиясы 2016-жылдын 2 августунан №5485, 

- ЖЧК «Нур-Форекс», лицензиясы 2016-жылдын 2 майынан №5440. 

Алмашуу бюролор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларынын лицензиясын кайтаруу боюнча» кат менен Бишкек шаары, Умөталиев атындагы көчөсү, 101 дареги боюнча таанышууга акысы бар. Маалыматтар 0 312 66 92 58 телефон боюнча берилет. 

 


Датасы: 18.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 «Кыргыз Республикасында акча которуу системалары боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуутук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкууга сунушталган долбоорлор»бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар жана эл-аралык акча которуу операторлор долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2018-жылдын 19-июнунан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүнү өтүнөбүз. 


Датасы: 18.05.2018
Туруктуу шилтеме

  1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "ЭкоИсламикБанк" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Исмаилов Мурат Амановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 17-майында кабыл алды; 

  2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Россия-Кыргызстандык "АМАНБАНК" ААКсы тарабынан Ички аудит кызматынын жетекчиси кызмат ордуна сунушталган Медетбеков Уланбек Сабатбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 17-майында кабыл алды;  

  3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "БАКАЙ БАНК" ААКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кыргызбаева Асель Жекшенбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 17-майында кабыл алды;

  4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Дос-Кредобанк" ААКсы тарабынан Башкарманын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мусабаев Данияр Шералиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 17-майында кабыл алды. 

 


Датасы: 16.05.2018
Туруктуу шилтеме

«Кыргызстандын эстелик монеталары» фотокөргөзмөсү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына карата 2018-жылдын 15-майынан 26-майына чейин Бишкек шаарындагы Ала-Тоо аянтында «Кыргызстандын эстелик монеталары» Бишкек шаарынын мэриясынын колдоосу менен фотокөргөзмөсү уюштурулат.  

Көргөзмөгө Улуттук банк тарабынан 1995-жылдан тартып чыгарылган бардык коллекциялык монеталар коюлган. Аларда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө байланыштуу тарыхый жана маданий эстеликтер, маанилүү даталар чагылдырылган жана улуттук үрп-адаттарды жана оюндарды кайра жандандырууга, Кыргызстанда жок болуп бара жаткан флора жана фауналардын түрлөрүн жайылтууга багытталган.