> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Улуттук банктын уюштуруу түзүмү


"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамга ылайык Кыргыз Банкы тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүү аркылуу баалардын туруктуулугуна жетишүү жана кармап туруу максатын көздөйт. Кыргыз Банкынын иш максатына ылайык анын негизги милдеттери жана функциялары аныкталган. Функциялардын аткарылышы жана жоопкерчилик Улуттук банктын структуралык бөлүмдөрүнө бөлүштүрүлүп, алар жалпысынан Улуттук банктын  уюштуруу түзүмүн түзөт.  


Улуттук банктын уюштуруу түзүмүн эки негизги принциптин негизинде уюштурулат:

- функционалдык түзүмдүн негиздүүлүк принциби

- үзгүлтүксүз өнүгүү жана өркүндөтүү принциби.

Негиздүүлүк принциби Улуттук банктын бул же тигил функциясы менен түздөн-түз байланыштуу болгон жана коюлган максаттарына жетишүүсүнө көмөк көрсөтүүдө ар бир структуралык бөлүмдүн жана звенонун тиешелүү функционалдык милдетти аткаруусун камтыйт.

Үзгүлтүксүз өнүгүү жана өркүндөтүү принциби Улуттук банктын азыркы түзүмү статикалык абалда турбастан, негизги максаттардын, өнүгүү приоритеттерининин, өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык өзгөрүүлөргө жана реформаларга байланыштуу өзгөрүп турарын билдирет.


Экономиканын жогоруда айтылган талаптары жана шарттарына ылайык Улуттук банкта төмөнкү уюштуруу түзүмү уюштурулган:

Экономика башкармалыгы

Акчакредиттик операциялар башкармалыгы

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы

Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы

Тышкы көзөмөл башкармалыгы

Инспекциялоо башкармалыгы

Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы

Төлөм системасы башкармалыгы

Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы

 

Улуттук банк бир эле учурда мамлекеттин банкы, банктардын банкы жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы катардагы ишкана катары үч формада иш алып баруучу уюм экендигин белгилей кетүү зарыл. Функционалдык бөлүмдөрдөн сырткары, Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын аймагындагы чарба жүргүзүүчү субъект катары үзгүлтүксүз, натыйжалуу иштөөсүн камсыз кылууга багытталган бөлүмдөр иш алып барат. Мындай бөлүмдөр:

Документтер менен иштөө жана коммуникациялар башкармалыгы

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгы

Коопсуздук жана маалыматтык коргоо башкармалыгы 

Экономикалык изилдөөлөр борбору 

Персонал менен иш алып баруу бөлүмү 

Эл аралык кызматташуу бөлүмү 

Банк Башкармасынын катчылы 

Юридика башкармалыгы

Ички аудит кызматы 

Тобокелдиктерди контролдоо бөлүмү 

Долбоорлорду жүзөгө ашыруу бөлүмү 

Пресс-кызматы

Капиталдык курулуш бөлүмү

Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору ("Толкун" пансионаты)