> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

УЛУТТУК БАНКТЫН ОБЛАСТТЫК БАШКАРМАЛЫКТАРЫНЫН ДАРЕКТЕРИ  

Областтык башкармалык 

Жетекчинин аты-жөнү 

Дареги 

Шаардын коду жана телефон номери 

Шаардын коду жана факс номери 

Ысыккөл 

Алиев Марс Эркинбекович 

Каракол шаары, Токтогул көчөсү, 265 

(0-3922) 5-12-51 5-12-43 

5-12-44 

Нарын 

Шаршенов Сейитбек Кубанычбекович 

Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас көчөсү, 6 

(0-3522) 5-01-99,  

(0-312) 29-50-70 

5-04-70 

Талас 

Акимбеков Хусейн Маматканович 

Талас шаары, Бердике Баатыр көчөсү, 291, 

(0-3422) 5-22-70 

5-25-68 

Жалалабат 

Артыков Фархат Талабшоевич 

Жалалабат шаары, Эркиндик көчөсү,13, 

(0-3722) 2-05-08 

5-40-23 

Ош 

Сыдыков Жумаш Токтобекович 

Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 119 

(0-3222) 2-32-33 5-78-65 

5-60-04 

Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгү 

Разаков Акмал Мукадамович 

Баткен шаары, Т. Садыков №3

(0-3622) 5-04-46 

5-04-46