Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк жана 14 күндүк ноталардын 2017-жылдын 27-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү, тиешелүүлүгүнө жараша 100,00 млн. сомду жана 150,00 млн. сомду түзгөн.