2018-жылдын 04 январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180112 

1 000 000,0 

05.01.2018 

12.01.2018 

BD004180202 

500 000,0 

05.01.2018 

02.02.2018 

BD013180406 

500 000,0 

05.01.2018 

06.04.2018