Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 26.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,06%, 6,43% жана 6,69% түзгөн. 


Датасы: 25.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211103 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.10.2021 

03.11.2021 

BD002211110 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.10.2021 

10.11.2021 

BD004211124 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.10.2021 

24.11.2021 

 


Датасы: 25.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 31,63 млн.сомду түзгөн.  

 


Датасы: 22.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,89% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

 

2021-жылдын 25-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052221024 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,00 

Баасы (сом) 

92,52 

Чыгаруу күнү 

25.10.2021 

Төлөө күнү 

24.10.2022 

 

 

 

 


Датасы: 21.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,00% түзгөн

 


Датасы: 20.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02231025 

200 000,00 

5,00%  

25.10.2021 

25.10.2023 

25.04.2022 

25.10.2022 

25.04.2023 

25.10.2023 

 

 

 

 


Датасы: 20.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 21-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221024 

50 000,00 

25.10.2021 

24.10.2022 

 

 


Датасы: 19.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,07%, 6,37% жана 6,62% түзгөн. 


Датасы: 18.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211027 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.10.2021 

27.10.2021 

BD002211103 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.10.2021 

03.11.2021 

BD004211117 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.10.2021 

17.11.2021 

 

 

 


Датасы: 18.10.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 18-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 78,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 18.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 100,0 млн.сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 18-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05261018 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

12,50 

Баасы (сом) 

76,36 

Чыгаруу күнү 

18.10.2021 

Төлөө мөөнөтү 

18.10.2026 

 

 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

 

2021-жылдын 18-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052221017 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,00 

Баасы (сом) 

92,52 

Чыгаруу күнү 

18.10.2021 

Төлөө күнү 

17.10.2022 

 

 

 

 


Датасы: 14.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,00% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 13.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05261018 

260 000,00 

6,00% 

18.10.2021 

18.10.2026 

Жылына эки жолу 18 апрелде жана 18 октябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221017 

60 000,00 

18.10.2021 

17.10.2022 

 


Датасы: 12.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,06%, 6,47% жана 6,82% түзгөн. 


Датасы: 11.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211020 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

20.10.2021 

BD002211027 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

27.10.2021 

BD004211110 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

10.11.2021 

 

 

 


Датасы: 08.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 8-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,49% түзгөн.  

 


Датасы: 07.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 7-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 06.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 8-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03241011 

250 000,00 

5,00% 

11.10.2021 

11.10.2024 

11.04.2022 

11.10.2022 

11.04.2023 

11.10.2023 

11.04.2024 

11.10.2024 

 


Датасы: 06.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 7-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221010 

60 000,00 

11.10.2021 

10.10.2022 

 

 


Датасы: 05.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,08%, 6,50% жана 6,86% түзгөн. 


Датасы: 04.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 05-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211013 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.10.2021 

13.10.2021 

BD002211020 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.10.2021 

20.10.2021 

BD004211103 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.10.2021 

03.11.2021 

 

 

 


Датасы: 04.10.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 4-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 85,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 04.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 33,0 млн.сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02231004 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,89 

Баасы (сом) 

93,01 

Чыгаруу күнү 

04.10.2021 

Төлөө мөөнөтү 

04.10.2023 

 

 

 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 1-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,89% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

 

2021-жылдын 4-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052221003 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,45 

Баасы (сом) 

92,13 

Чыгаруу күнү 

04.10.2021 

Төлөө күнү 

03.10.2022 

 

 

 

 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,45% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 1-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02231004 

200 000,00 

5,00%  

04.10.2021 

04.10.2023 

04.04.2022 

04.10.2022 

04.04.2023 

04.10.2023 

 

 

 

 


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 30-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221003 

60 000,00 

04.10.2021 

03.10.2022 

 

 


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,08%, 6,50% жана 6,87% түзгөн. 


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

30.09.2021 

04.10.2021 

GD052221003 

12 ай 

60,00 

07.10.2021 

11.10.2021 

GD052221010 

12 ай 

60,00 

14.10.2021 

18.10.2021 

GD052221017 

12 ай 

60,00 

21.10.2021 

25.10.2021 

GD052221024 

12 ай 

50,00 

Баардыгы МКВ: 

230,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.10.2021 

04.10.2021 

GBA02231004 

5% 

2 жыл 

200,00 

08.10.2021 

11.10.2021 

GBA03241011 

5% 

3 жыл 

250,00 

15.10.2021 

18.10.2021 

GBA05261018 

6% 

5 жыл 

260,00 

22.10.2021 

25.10.2021 

GBA02231025 

5% 

2 жыл 

200,00 

Баардыгы МКО: 

910,00 

 

 

 

 


Датасы: 27.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211006 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

06.10.2021 

BD002211013 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

13.10.2021 

BD004211027 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

27.10.2021 

 

 

 


Датасы: 24.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 22.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310927 

400 000,00 

8,00% 

27.09.2021 

27.09.2031 

Жылына эки жолу  

27-мартта жана  

27-сентябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 21.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,09%, 6,51% жана 6,87% түзгөн. 


Датасы: 21.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210929 

2 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

29.09.2021 

BD002211006 

3 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

06.10.2021 

BD004211020 

2 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

20.10.2021 

 

 

 


Датасы: 20.09.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 20-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 17.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03240920 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,50 

Баасы (сом) 

83,89 

Чыгаруу күнү 

20.09.2021 

Төлөө мөөнөтү 

20.09.2024 

 

 

 


Датасы: 17.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,45% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 15.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240920 

270 000,00 

5,00% 

20.09.2021 

20.09.2024 

20.03.2022 

20.09.2022 

20.03.2023 

20.09.2023 

20.03.2024 

20.09.2024 

 


Датасы: 14.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,10%, 6,54% жана 6,89% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.  

 


Датасы: 14.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 16-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220919 

80 000,00 

20.09.2021 

19.09.2022 

 

 


Датасы: 13.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210922 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

22.09.2021 

BD002210929 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

29.09.2021 

BD004211013 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

13.10.2021 

BD013211215 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени  

15.09.2021 

15.12.2021 

 

 

 


Датасы: 10.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 09.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 9-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 08.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310913 

400 000,00 

8,00% 

13.09.2021 

13.09.2031 

Жылына эки жолу  

13-мартта жана  

13-сентябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 08.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 9-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220912 

80 000,00 

13.09.2021 

12.09.2022 

 

 


Датасы: 07.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 07-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,10%, 6,55% жана 6,91% түзгөн. 


Датасы: 06.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 07-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210915 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.09.2021 

15.09.2021 

BD002210922 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.09.2021 

22.09.2021 

BD004211006 

2 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.09.2021 

06.10.2021 

 

 

 


Датасы: 03.09.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча 2020-жылдын 03-сентябрындагы аукцион, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 02.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 02-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 01.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 01-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,11%, 6,58% жана 6,91% түзгөн. 


Датасы: 01.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 3-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230906 

250 000,00 

5,00%  

06.09.2021 

06.09.2023 

06.03.2022 

06.09.2022 

06.03.2023 

06.09.2023 

 

 

 

 


Датасы: 01.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 2-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220905 

80 000,00 

06.09.2021 

05.09.2022 

 

 


Датасы: 27.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 01-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210909 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

09.09.2021 

BD002210916 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

16.09.2021 

BD004210930 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

30.09.2021 

 

 

 


Датасы: 26.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.09.2021 

06.09.2021 

GD052220905 

12 ай 

80,00 

09.09.2021 

13.09.2021 

GD052220912 

12 ай 

80,00 

16.09.2021 

20.09.2021 

GD052220919 

12 ай 

80,00 

Баардыгы МКВ: 

240,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.09.2021 

06.09.2021 

GBA02230906 

5% 

2 жыл 

250,00 

10.09.2021 

13.09.2021 

GBA10310913 

8% 

10 жыл 

400,00 

17.09.2021 

20.09.2021 

GBA03240920 

5% 

3 жыл 

270,00 

24.09.2021 

27.09.2021 

GBA10310927 

8% 

10 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 320,00 

 


Датасы: 24.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,09%, 6,55% жана 6,92% түзгөн. 


Датасы: 23.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210901 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

01.09.2021 

BD002210908 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

08.09.2021 

BD004210922 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

22.09.2021 

 

 

 


Датасы: 20.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,25% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,71% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 18.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280823 

190 000,00 

7,00%  

23.08.2021 

23.08.2028 

Жылына эки жолу  

23-февралында жана  

23-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 17.08.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 19-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220822 

60 000,00 

23.08.2021 

22.08.2022 

 

 


Датасы: 17.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,20%, 6,56% жана 6,89% түзгөн. 


Датасы: 16.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210825 

1 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

25.08.2021 

BD002210901 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

01.09.2021 

BD004210915 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

15.09.2021 

 


Датасы: 13.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 13-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,04% түзгөн.  

 


Датасы: 12.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 11.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 13-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230816 

100 000,00 

5,00%  

16.08.2021 

16.08.2023 

16.02.2022 

16.08.2022 

16.02.2023 

16.08.2023 

 

 

 

 


Датасы: 10.08.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 12-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220815 

100 000,00 

16.08.2021 

15.08.2022 

 

 


Датасы: 10.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,14%, 6,49% жана 6,87% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.  


Датасы: 09.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210818 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

18.08.2021 

BD002210825 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

25.08.2021 

BD004210908 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

08.09.2021 

BD013211110 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени 

11.08.2021 

10.11.2021 

 

 

 


Датасы: 06.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 6-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 05.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 7,65% түзгөн

 


Датасы: 03.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 05-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220808 

60 000,00 

09.08.2021 

08.08.2022 

 


Датасы: 03.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 06-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280809 

190 000,00 

7,00%  

09.08.2021 

09.08.2028 

Жылына эки жолу  

09-февралында жана  

09-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 03.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 03-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,17%, 6,38%, 6,84% жана 7,4% түзгөн. 

 


Датасы: 02.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 03-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210811 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

11.08.2021 

BD002210818 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

18.08.2021 

BD004210901 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

01.09.2021 

BD013211103 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени 

04.08.2021 

03.11.2021 

 


Датасы: 30.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 28.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05260802 

250 000,00 

6,00% 

02.08.2021 

02.08.2026 

02.02.2022 

02.08.2022 

02.02.2023 

02.08.2023 

02.02.2024 

02.08.2024 

02.02.2025 

02.08.2025 

02.02.2026 

02.08.2026 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 27-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,01%, 6,12% жана 6,48% түзгөн. 

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.08.2021 

09.08.2021 

GD052220808 

12 мес. 

60,00 

12.08.2021 

16.08.2021 

GD052220815 

12 мес. 

100,00 

19.08.2021 

23.08.2021 

GD052220822 

12 мес. 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

30.07.2021 

02.08.2021 

GBA05260802 

6% 

5 жыл 

250,00 

06.08.2021 

09.08.2021 

GBA07280809 

7% 

7 жыл 

190,00 

13.08.2021 

16.08.2021 

GBA02230816 

5% 

2 жыл 

100,00 

20.08.2021 

23.08.2021 

GBA07280823 

7% 

7 жыл 

190,00 

Баардыгы МКО: 

730,00 

 


Датасы: 26.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 27-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210804 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.07.2021 

04.08.2021 

BD002210811 

1 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.07.2021 

11.08.2021 

BD004210825 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.07.2021 

25.08.2021 

 


Датасы: 23.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 23-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,80% түзгөн.  

 


Датасы: 22.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 21.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,31%, 5,60% жана 6,11% түзгөн. 

 


Датасы: 21.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 23-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310726 

250 000,00 

8,00% 

26.07.2021 

26.07.2031 

Жылына эки жолу  

26-январында жана  

26-июлунда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 21.07.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 22-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220725 

60 000,00 

26.07.2021 

25.07.2022 

 

 


Датасы: 16.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210729 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.07.2021 

29.07.2021 

BD002210805 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.07.2021 

05.08.2021 

BD004210819 

1200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.07.2021 

19.08.2021 

 

 


Датасы: 16.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 15.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 15.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-июлу жумуш эмес күн деп жарыялангандыгына байланыштуу, Улуттук банк МКО чыгарылышынын жаңыланган параметрлери жөнүндө маалымдайт: 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240721 

180 000,00 

5,00% 

21.07.2021 

21.07.2024 

21.01.2022 

21.07.2022 

21.01.2023 

21.07.2023 

21.01.2024 

21.07.2024 

 


Датасы: 13.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 13-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,30%, 5,58% жана 6,10% түзгөн. 

 


Датасы: 13.07.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 15-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220718 

100 000,00 

19.07.2021 

18.07.2022 

 

 


Датасы: 13.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240719 

180 000,00 

5,00% 

19.07.2021 

19.07.2024 

19.01.2022 

19.07.2022 

19.01.2023 

19.07.2023 

19.01.2024 

19.07.2024 

 


Датасы: 12.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 13-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210721 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.07.2021 

21.07.2021 

BD002210728 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.07.2021 

28.07.2021 

BD004210811 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.07.2021 

11.08.2021 

 

 

 


Датасы: 09.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 09-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,80% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 09.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 08-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 07.07.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 08-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220711 

60 000,00 

12.07.2021 

11.07.2022 

 

 


Датасы: 07.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 09-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310712 

300 000,00 

8,00% 

12.07.2021 

12.07.2031 

Жылына эки жолу  

12-январында жана  

12-июлунда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 06.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 06-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,28%, 5,62% жана 6,11% түзгөн. 


Датасы: 05.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 06-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210714 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.07.2021 

14.07.2021 

BD002210721 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.07.2021 

21.07.2021 

BD004210804 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.07.2021 

04.08.2021 

 

 

 


Датасы: 29.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 29-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,26%, 5,64% жана 6,12% түзгөн. 


Датасы: 29.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

08.07.2021 

12.07.2021 

GD052220711 

12 ай 

60,0 

15.07.2021 

19.07.2021 

GD052220718 

12 ай 

100,0 

22.07.2021 

26.07.2021 

GD052220725 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

09.07.2021 

12.07.2021 

GBA10310712 

8% 

10 жыл 

300,00 

16.07.2021 

19.07.2021 

GBA03240719 

5% 

3 жыл 

180,00 

23.07.2021 

26.07.2021 

GBA10310726 

8% 

10 жыл 

250,00 

Баардыгы МКО: 

730,00 

 

 

 

 


Датасы: 28.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 29-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210707 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.06.2021 

07.07.2021 

BD002210714 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.06.2021 

14.07.2021 

BD004210728 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.06.2021 

28.07.2021 

 

 

 


Датасы: 25.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,55% түзгөн.  

 


Датасы: 22.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,12%, 5,69% жана 6,01% түзгөн. 


Датасы: 22.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280628 

400 000,00 

7,00%  

28.06.2021 

28.06.2028 

Жылына эки жолу  

28-декабрда жана  

28-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 21.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210630 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

30.06.2021 

BD002210707 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

07.07.2021 

BD004210721 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

21.07.2021 

 

 

 


Датасы: 18.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 17.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 15.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,00%, 5,67% жана 6,05% түзгөн. 


Датасы: 15.06.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 17-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220620 

60 000,00 

21.06.2021 

20.06.2022 

 

 


Датасы: 15.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230621 

250 000,00 

5,00%  

21.06.2021 

21.06.2023 

21.12.2021 

21.06.2022 

21.12.2022 

21.06.2023 

 

 

 

 


Датасы: 14.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210623 

1 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.06.2021 

23.06.2021 

BD002210630 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.06.2021 

30.06.2021 

BD004210714 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.06.2021 

14.07.2021 

 

 

 


Датасы: 14.06.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 14-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 47,21 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 14.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 21,65 млн.сомду түзгөн. 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07280614 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

400,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,44 

Баасы (сом) 

79,00 

Чыгаруу күнү 

14.06.2021 

Төлөө мөөнөтү 

14.06.2028 

 

 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,44% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 10.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052220613 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

50,00 

Кирешелүүлүк (%) 

5,92 

Баасы (сом) 

94,35 

Чыгаруу күнү 

14.06.2021 

Төлөө күнү 

13.06.2022 

 

 

 

 


Датасы: 10.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,92% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 09.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280614 

400 000,00 

7,00%  

14.06.2021 

14.06.2028 

Два раза в год 14 июня и 14 декабря до даты погашения 

 


Датасы: 08.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 08-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,72% жана 6,05% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 08.06.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 10-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220613 

100 000,00 

14.06.2021 

13.06.2022 

 

 


Датасы: 07.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 08-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210616 

150 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

16.06.2021 

BD002210623 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

23.06.2021 

BD004210707 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

07.07.2021 

 

 

 


Датасы: 04.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 03.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 3-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230607 

250 000,00 

5,00%  

07.06.2021 

07.06.2023 

07.12.2021 

07.06.2022 

07.12.2022 

07.06.2023 

 

 

 

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 03-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220606 

60 000,00 

07.06.2021 

06.06.2022 

 

 


Датасы: 01.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 01-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,20%, 5,90% жана 6,16% түзгөн.  


Датасы: 31.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 01-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210609 

500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.06.2021 

09.06.2021 

BD002210616 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.06.2021 

16.06.2021 

BD004210630 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.06.2021 

30.06.2021 

 

 

 


Датасы: 28.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,90% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 28.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.06.2021 

07.06.2021 

GD052220606 

12 ай 

60,00 

10.06.2021 

14.06.2021 

GD052220613 

12 ай 

100,00 

17.06.2021 

21.06.2021 

GD052220620 

12 ай 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.06.2021 

07.06.2021 

GBA02230607 

5% 

2 жыл 

250,00 

11.06.2021 

14.06.2021 

GBA07280614 

7% 

7 жыл 

400,00 

18.06.2021 

21.06.2021 

GBA02230621 

5% 

2 жыл 

250,00 

25.06.2021 

28.06.2021 

GBA07280628 

7% 

7 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 26.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-майында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310531 

400 000,00 

8,00% 

31.05.2021 

31.05.2031 

Жылына эки жолу  

1-декабрда жана  

31-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 25.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,21%, 5,89% жана 6,18% түзгөн.  


Датасы: 24.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210602 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

02.06.2021 

BD002210609 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

09.06.2021 

BD004210623 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

23.06.2021 

 

 

 


Датасы: 21.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 18.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230524 

250 000,00 

5,00%  

24.05.2021 

24.05.2023 

24.11.2021 

24.05.2022 

24.11.2022 

24.05.2023 

 

 

 

 


Датасы: 18.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220523 

60 000,00 

24.05.2021 

23.05.2022 

 

 


Датасы: 18.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,84% жана 6,02% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 17.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210526 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

26.05.2021 

BD002210602 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

02.06.2021 

BD004210616 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

16.06.2021 

 

 

 


Датасы: 17.05.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 17-майындагы кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 40,66 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 14.05.2021
Туруктуу шилтеме

 

 

 

 

2021-жылдын 17-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07280517 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,40 

Баасы (сом) 

79,17 

Чыгаруу күнү 

17.05.2021 

Төлөө мөөнөтү 

17.05.2028 

 

 

 


Датасы: 14.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,40% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 11.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,80%, 5,70% жана 5,85% түзгөн. 


Датасы: 11.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280517 

400 000,00 

7,00%  

17.05.2021 

17.05.2028 

Жылына эки жолу   

17-майда жана  

17-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин  

 

 

 

 


Датасы: 11.05.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220516 

100 000,00 

17.05.2021 

16.05.2022 

 

 


Датасы: 10.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210519 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

19.05.2021 

BD002210526 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

26.05.2021 

BD004210609 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

09.06.2021 

 

 

 


Датасы: 07.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 07-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,25% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 06.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 06-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,92% түзгөн

 


Датасы: 04.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 04-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,66% жана 5,69% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 


Датасы: 04.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 7-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240511 

250 000,00 

5,00% 

11.05.2021 

11.05.2024 

11.11.2021 

11.05.2022 

11.11.2022 

11.05.2023 

11.11.2023 

11.05.2024 

 


Датасы: 04.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 6-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220510 

60 000,00 

11.05.2021 

10.05.2022 

 


Датасы: 03.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 04-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210513 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

13.05.2021 

BD002210520 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

20.05.2021 

BD004210603 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

03.06.2021 

BD013210805 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

06.05.2021 

05.08.2021 

 


Датасы: 28.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын май айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.05.2021 

11.05.2021 

GD052220510 

12 ай 

60,00 

13.05.2021 

17.05.2021 

GD052220516 

12 ай 

100,00 

20.05.2021 

24.05.2021 

GD052220523 

12 ай 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.05.2021 

11.05.2021 

GBA03240511 

5% 

3 жыл 

250,00 

14.05.2021 

17.05.2021 

GBA07280517 

7% 

7 жыл 

400,00 

21.05.2021 

24.05.2021 

GBA02230524 

5% 

2 жыл 

250,00 

28.05.2021 

31.05.2021 

GBA10310531 

8% 

10 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 27.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 27-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,67%, 5,39% жана 5,48% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.