Кайта келүү

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы 

 

Акча-кредит көрсөткүчтөрүнүн, финансы рыногунун иш көрсөткүчтөрүнүн статистикасын, ошондой эле банк сектору жана банктык эмес финансы-кредит мекемелер боюнча статистиканы жүргүзөт; төлөм теңдемин түзөт; тышкы карыз маселелери боюнча эксперттик колдоону жүзөгө ашырат; Кыргыз Республикасынын финансы системасынын туруктуулугун талдап-иликтейт жана ага баа берет; Улуттук банктын расмий басылмаларын чыгарат.