Кайта келүү

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы 

 

Акча-кредит саясатын жана финансы рыногундагы операцияларды ишке ашырат, баа берет жана аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзөт, ачык рынокто операцияларды натыйжалуу координациялоо максатында, финансы рыногунда орун алган өзгөрүүлөрдүн себептерин жана тенденцияларды аныктайт.