Кайта келүү

Финансы жана мониторинг жүргүзүү бөлүмү 

 

Улуттук банктын финансылык ишин уюштурат, ал финансылык ресурстар менен анын өнүгүү стратегияларын камсыз кылууга, банктын негизги фондуларын, жүгүртүү каражаттарын жана финансы ресурстарынын сакталышын жана үнөмдүү пайдаланылышын көздөйт.