Кайта келүү

Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы 

 

Банктарды көзөмөлдөө методологиясы менен камсыз кылуу жана банк ишин лицензиялоону жүзөгө ашыруу аркылуу банк тутумунун туруктуулугун камсыз кылуу боюнча Улуттук банктын милдеттерин ишке ашыруу Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын иш максаты болуп саналат.