Кайта келүү

Системалуу тобокелдиктерге талдап-иликтөөлөр бөлүмү 

 

Банк жана банк эмес секторлордо системалуу мааниге ээ тобокелдиктерди аныктоо, банк тутумунун туруктуулугун камсыз кылуу боюнча чараларды кабыл алуу үчүн сунуштарды даярдоо аталган бөлүмдүн иш максатынан болуп саналат.