Кайта келүү

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын башкаруу Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын тескөө бөлүмүнүн ишинин максаты болуп саналат