Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 29-мартында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 267,28 млн. сомду түзгөн.