2022-жылдын 6-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221214 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

14.12.2022 

BD002221221 

6 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

21.12.2022 

BD004230104 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

04.01.2023 

BD013230308 

900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.12.2022 

08.03.2023