2018-жылдын 20 апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03210423 

800 000,00 

6,00% 

23.04.2018 

23.04.2021 

23.10.2018 

23.04.2019 

23.10.2019 

23.04.2020 

23.10.2020 

23.04.2021