Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 11-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.