2018-жылдын 07-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180815 

1 000 000,0 

08.08.2018 

15.08.2018 

BD004180905 

300 000,0 

08.08.2018 

05.09.2018 

BD013181107 

700 000,0 

08.08.2018 

07.11.2018 

BD026190206 

200 000,0 

08.08.2018 

06.02.2019