2018-жылдын 10-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07250813 

400 000,00 

8,00%  

13.08.2018 

13.08.2025 

13.02.2019 

13.08.2019 

13.02.2020 

13.08.2020 

13.02.2021 

13.08.2021 

13.02.2022 

13.08.2022 

13.02.2023 

13.08.2023 

13.02.2024 

13.08.2024 

13.02.2025 

13.08.2025