2018-жылдын 22-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180830 

1 500 000,0 

23.08.2018 

30.08.2018 

BD004180920 

400 000,0 

23.08.2018 

20.09.2018 

BD013181122 

500 000,0 

23.08.2018 

22.11.2018 

BD026190221 

200 000,0 

23.08.2018 

21.02.2019