2018-жылдын 24-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03210827 

250 000,00 

6,00% 

27.08.2018 

27.08.2021 

27.02.2019 

27.08.2019 

27.02.2020 

27.08.2020 

27.02.2021 

27.08.2021