2018-жылдын 28-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180905 

900 000,0 

29.08.2018 

05.09.2018 

BD004180926 

200 000,0 

29.08.2018 

26.09.2018 

BD013181128 

350 000,0 

29.08.2018 

28.11.2018 

BD026190227 

200 000,0 

29.08.2018 

27.02.2019