2018-жылдын 04-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180912 

800 000,0 

05.09.2018 

12.09.2018 

BD004181003 

200 000,0 

05.09.2018 

03.10.2018 

BD013181205 

500 000,0 

05.09.2018 

05.12.2018 

BD026190306 

300 000,0 

05.09.2018 

06.03.2019