2018-жылдын 11-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180919 

1 200 000,0 

12.09.2018 

19.09.2018 

BD004181010 

400 000,0 

12.09.2018 

10.10.2018 

BD013181212 

600 000,0 

12.09.2018 

12.12.2018 

BD026190313 

400 000,0 

12.09.2018 

13.03.2019