Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 10-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,00 млн. сомду түзгөн.