2018-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10281015 

1 500 000,00 

10,00%  

15.10.2018 

15.10.2028 

15.04.2019 

15.10.2019 

15.04.2020 

15.10.2020 

15.04.2021 

15.10.2021 

15.04.2022 

15.10.2022 

15.04.2023 

15.10.2023 

15.04.2024 

15.10.2024 

15.04.2025 

15.10.2025 

15.04.2026 

15.10.2026 

15.04.2027 

15.10.2027 

15.04.2028 

15.10.2028