2018-жылдын 04-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181212 

1 500 000,0 

05.12.2018 

12.12.2018 

BD004190102 

300 000,0 

05.12.2018 

02.01.2019 

BD013190306 

450 000,0 

05.12.2018 

06.03.2019 

BD026190605 

100 000,0 

05.12.2018 

05.06.2019