2018-жылдын 05-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

91 күн 

Эмиссия   

BD013190306 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

300,00 

Кирешелүүлүк (%)  

4,47 

Баасы (сом)  

9 888,27 

Эмиссия күнү  

05.12.2018 

Төлөө күнү  

06.03.2019