Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 05-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.