2018-жылдын 11-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181219 

1 500 000,0 

12.12.2018 

19.12.2018 

BD004190109 

150 000,0 

12.12.2018 

09.01.2019 

BD013190313 

400 000,0 

12.12.2018 

13.03.2019 

BD026190612 

300 000,0 

12.12.2018 

12.06.2019