2018-жылдын 25-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190102 

1 000 000,0 

26.12.2018 

02.01.2019 

BD002190109 

1 000 000,0 

26.12.2018 

09.01.2019 

BD004190123 

300 000,0 

26.12.2018 

23.01.2019 

BD013190327 

400 000,0 

26.12.2018 

27.03.2019 

BD026190626 

200 000,0 

26.12.2018 

26.06.2019