2019-жылдын 08-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190116 

1 000 000,0 

09.01.2019 

16.01.2019 

BD002190123 

200 000,0 

09.01.2019 

23.01.2019 

BD004190206 

400 000,0 

09.01.2019 

06.02.2019 

BD013190410 

400 000,0 

09.01.2019 

10.04.2019 

BD026190710 

200 000,0 

09.01.2019 

10.07.2019