2019-жылдын 12-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03220715 

300 000,00 

5,00% 

15.07.2019 

15.07.2022 

15.01.2020 

15.07.2020 

15.01.2021 

15.07.2021 

15.01.2022 

15.07.2022