2019-жылдын 11-июлундагы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен 12-айлык МКВлардын аукциону кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.