2019-жылдын 13-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 6 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Чыгаруу № 

GD013191112 

GD026200211 

Чыгаруунун көлөмү  

(млн. сом) 

150,00 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

4,84 

5,26 

Баасы (сом) 

98,79 

97,41 

Чыгаруу күнү 

13.08.2019 

13.08.2019 

Төлөө күнү 

12.11.2019 

11.02.2020