Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылган күнүнө карата 2019-жылдын 7-майында коллекциялык монеталарды сатуу аукционун өткөрөт.  

Аукционго жеке адамдар жана юридикалык жактар катыша алышат. Эсептешүүлөр нак жана нак эмес төлөмдөр аркылуу жүргүзүлөт. Аукционгө күрөөсүз катышуу мүмкүнчүлүгү каралган. 

Аукцион Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 196 дареги боюнча жайгашкан, Гапар Айтиев атындагы Кыргыз Улуттук көркөм сүрөт искусство музейинин имаратында саат 16.00 дө өткөрүлөт. 

Аукционго төмөнкү монеталар сатууга чыгарылат: 

 

Лот 

№ 

Лотту түзгөн монеталар  

Баштапкы  

баа 

(сом) 

Аукционго коюлуучу монеталардын саны (даана) 

««Манас» эпосуна 1000 жыл» алтын монетасы 

23 000 

«Ош 3000 жыл» алтын монетасы 

23 000 

««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монетасы 

5 000 

«Хан-Теңири» күмүш монетасы 

5 000 

«Аркар» күмүш монетасы 

5 000 

«Акмаңдай гүл» күмүш монетасы 

5 000 

«Улуттук валютага 10 жыл» күмүш монетасы 

5 000 

«Кыргыз мамлекетүүлүгүнүн негизделиши» күмүш монетасы 

5 000 

«Ташрабат» күмүш монетасы 

5 000 

10 

«Улуу Жеңишке 60 жыл» күмүш монетасы 

5 000 

11 

«Кызматташуунун Шанхай уюму» күмүш монетасы 

5 000 

12 

«Өзгөн архитектуралык комплекси» күмүш монетасы 

5 000 

13 

«Ысык-Көл» күмүш монетасы 

5 000 

14 

«Чыңгыз Айтматов» күмүш монетасы 

5 000 

15 

«Улуу Жеңишке 70 жыл» күмүш монетасы 

5 000 

16 

«Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» күмүш монетасы 

5 000 

17 

«Кыргыз мамлекетүүлүгүнүн негизделиши» жана  

««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

18 

«Аркар» жана «Улуу Жеңишке 60 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

19 

«Акмаңдай гүл» жана «Ысык-Көл» күмүш монеталары 

10 000 

20 

«Улуттук валютага 10 жыл» жана «Ташрабат» күмүш монеталары 

10 000 

21 

«Чыңгыз Айтматов» жана «Өзгөн архитектуралык комплекси» күмүш монеталары 

10 000 

22 

«Аркар» жана ««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

23 

«Улуу Жеңишке 70 жыл» жана «Ысык-Көл» күмүш монеталары 

10 000 

24 

«Кызматташуунун Шанхай уюму» жана «Ташрабат» күмүш монеталары 

10 000 

25 

«Улуттук валютага 10 жыл» жана ««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

26 

«Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары» жана «Улуу Жеңишке 60 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

27 

«Хан-Теңири» жана «Өзгөн архитектуралык комплекси» күмүш монеталары 

10 000 

28 

«Акмаңдай гүл» жана ««Манас» эпосуна 1000 жыл» күмүш монеталары 

10 000 

Жалпысынан: 

236 000 

40 

 

Бардык суроолор боюнча төмөнкү телефондор аркылуу кайрылсаңыздар болот: 66-92-19, 66-92-31 Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Кассалык операциялар бөлүмү.