Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Эл аралык валюта фондусунун  

техникалык миссиясы өз ишин баштады 

 

Улуттук банктынын Төрагасынын орун басары Нурбек Жениш 2019-жылдын 13-майында Эл аралык валюта фондусунун (ЭВФ) техникалык миссиясы менен жолугушту.  

ЭВФ менен Швейцариянын экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгынын техникалык жардамынын алкагында акча-кредит саясатынын негиздери жана финансы секторунун ишине көзөмөл жана жөнгө салуу багыттары боюнча долбоорлорго баа берүү - аталган миссиянын иш максатынан болуп саналат.  

Миссиясынын иш сапары 2019-жылдын 20-майына чейин созулат.