Катышуучулардын 2019-жылдын 13-майында болуп өткөн жалпы чогулушунда өзүн жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгына байланыштуу «Алтын-Казына МДТ кредиттик союзу» финансылык кооперативинин 2013-жылдын 17-августундагы №484 лицензиясы 2019-жылдын 17-майынан тартып жокко чыгарылды.