1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы тарабынан Шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Калимуллина Мадина Эмировнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-майында кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКсы тарабынан Шариат кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мырзаибраимов Самаган Абдыразаковичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-майында кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банк ЖАКсы тарабынан Директорлор кенешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шульган Юрий Богдановичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-майында кабыл алды. 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Пакистан улуттук банкынын Бишкек филиалы тарабынан ички аудитор кызмат ордуна сунушталган Хамраев Уланбек Абдивалиевичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 29-майында кабыл алды.