2019-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2019-жылдын 28-июнунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу токтом кабыл алынган.