1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Росинбанк» ААКсы тарабынан Ички аудит башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Мыктыбекова Асел Кермалыевнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 4-июлунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Ички аудит бөлүмүнүн начальниги кызмат ордуна сунушталган Кыдырмаев Алмаз Канатовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 4-июлунда кабыл алды.