Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн алмаштыруу бюросу кошумча жоопкерчиликтүү коом «Жасмин-Север» күрөөканасынын лицензиясынын аракети 2019-жылдын 5-июлунан 11-июлуна чейин убактылуу токтотулду, дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов көчөсү, 14/1.