Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коомдук талкууга төмөнкү долбоорлорду чыгарат: 

- «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобонун долбоору; 

- «Кепилдик фонддорунун ишин жөнгө салуунун эрежелеринин» долбоору; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоору (кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу алкагында). 

Долбоорлор 2019-жылдын 12-апрелиндеги №45 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө» мыйзамы күчүнө киргендигине байланыштуу иштелип чыккан. 

Долбоорлор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кепилдик фонддор жана башка кызыкдар болгон башка жактар долбоорлор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2019-жылдын 12-августунан кечиктирбестен zmukashova@nbkr.kg, abeishebaev@nbkr.kg электрондук почта даректерине (Word форматында) жөнөтүүсүн өтүнөбүз.