1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "БАКАЙ БАНК" ААКсы тарабынан башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Сулайманова Айсулуу Кубанычбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 12-апрелинде кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Азия Банкы" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрайымы кызмат ордуна сунушталган Ашиналиева Жылдыз Бейшенбековнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 12-апрелинде кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Хьюго Виллем Миндерхоуддун талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 12-апрелинде кабыл алды.