1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Башкарманын төрайымы кызмат ордуна сунушталган Черикбаева Маргарита Шаимовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 8-июнунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАКсы тарабынан Башкарманын мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Фефилова Наталия Германовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2018-жылдын 8-июнунда кабыл алды;.