Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан «Сэйф энд Саунд» кредиттик бюросу» жабык акционердик коомуна Кыргыз Республикасынын «Кредиттик маалымат алмашуу жөнүндө» мыйзамына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык, кредиттик бюронун ишин жүзөгө ашыруу укугуна 2018-жылдын 27-августунда №02 лицензиясы берилди.