Жалал-Абад областында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясы жок нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын ишке ашырган фактылар боюнча Кыргыз Республикасынын үч жараны (С.Г.И., У.Ж.А., У.Р.Ж.) административдик жоопкерчиликке тартылды. Айыптык төлөмдүн жалпы суммасы 300 миң сомду түздү