Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан башкы бухгалтери кызмат ордуна сунушталган Качканакова Чолпон Рыскуловнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 13-июнунда кабыл алды.