1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААКсы тарабынан ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Доолотбаев Кайрат Молдокматовичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 27-июнунда кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мамыразаков Данияр Бактыбековичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 27-июнунда кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз - Швейцариялык Банк» ЖАКсы тарабынан Директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Калоян Димитр Стояновдун талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 27-июнунда кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Толубай» АКБ ЖАКсы тарабынан Директорлор кенешинин мүчөсү жана Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сегизбаев Нурлан Исмаиловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2019-жылдын 27-июнунда кабыл алды.