«FASTER» эл аралык акча которуу системасынын оператору «Народный банк Казахстана» АК Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык акча которуу системасынын операторлору реестринде 1047050719 номеринде каттоодон өттү